Posledná aktualizácia 09.07.2024 20:16
 
Ostatné disciplíny
1.všetci5000m voľný spôsobpriamo na čas14 roč. a st...................
6.všetci3000m voľný spôsobpriamo na čas12 - 15 roč...................
2.všetci7500m voľný spôsobpriamo na čas20 - 24 roč...................
7.všetci3000m voľný spôsobpriamo na čas16 - 24 roč...................
8.všetci1000m voľný spôsobpriamo na čas10 roč. a st...................
3.všetci7500m voľný spôsobpriamo na čas16 - 19 roč...................
9.všetci500m voľný spôsobpriamo na časOpen..................
4.všetci10000m voľný spôsobpriamo na čas18 - 24 roč...................
5.všetci3000m voľný spôsobpriamo na čas25 roč. a st...................

Get mobile live results and notifications
with SplashMe App.

   
1 - 27. júl 2024 - 27.07.2024 - 11:00
1.všetci5000m voľný spôsobpriamo na čas14 roč. a st...................
2.všetci7500m voľný spôsobpriamo na čas20 - 24 roč...................
3.všetci7500m voľný spôsobpriamo na čas16 - 19 roč...................
4.všetci10000m voľný spôsobpriamo na čas18 - 24 roč...................
5.všetci3000m voľný spôsobpriamo na čas25 roč. a st...................
 
2 - 27. júl 2024 - 27.07.2024 - 15:00
6.všetci3000m voľný spôsobpriamo na čas12 - 15 roč...................
7.všetci3000m voľný spôsobpriamo na čas16 - 24 roč...................
8.všetci1000m voľný spôsobpriamo na čas10 roč. a st...................
9.všetci500m voľný spôsobpriamo na časOpen..................

Get mobile live results and notifications
with SplashMe App.