Posledná aktualizácia 18.03.2024 18:29
Štatistika prihlášok podľa klubovMedailisti podľa klubovZlepšenia pretekárov (celkom)
Medailová štatistikaMulti medailistiVýsledkový súbor (Lenex)
Medailisti podľa disciplínZlepšenia pretekárov (detaily)
 
mužiženy
voľný spôsobvoľný spôsob
25mfinále12 +Štartová listinaVýsledky 25mfinále12 +Štartová listinaVýsledky
25mrozplavbyOpenŠtartová listinaVýsledky 25mrozplavbyOpenŠtartová listinaVýsledky
50mpriamo na časOpenŠtartová listinaVýsledky 50mpriamo na časOpenŠtartová listinaVýsledky
100mpriamo na čas11 +Štartová listinaVýsledky 100mpriamo na čas11 +Štartová listinaVýsledky
200mpriamo na čas11 +Štartová listinaVýsledky 200mpriamo na čas11 +Štartová listinaVýsledky
 
znakznak
25mfinále12 +Štartová listinaVýsledky 25mfinále12 +Štartová listinaVýsledky
25mrozplavbyOpenŠtartová listinaVýsledky 25mrozplavbyOpenŠtartová listinaVýsledky
50mpriamo na časOpenŠtartová listinaVýsledky 50mpriamo na časOpenŠtartová listinaVýsledky
100mpriamo na čas11 +Štartová listinaVýsledky 100mpriamo na čas11 +Štartová listinaVýsledky
200mpriamo na čas11 +Štartová listinaVýsledky 200mpriamo na čas11 +Štartová listinaVýsledky
 
prsiaprsia
25mfinále12 +Štartová listinaVýsledky 25mfinále12 +Štartová listinaVýsledky
25mrozplavbyOpenŠtartová listinaVýsledky 25mrozplavbyOpenŠtartová listinaVýsledky
50mpriamo na časOpenŠtartová listinaVýsledky 50mpriamo na časOpenŠtartová listinaVýsledky
100mpriamo na čas11 +Štartová listinaVýsledky 100mpriamo na čas11 +Štartová listinaVýsledky
200mpriamo na čas11 +Štartová listinaVýsledky 200mpriamo na čas11 +Štartová listinaVýsledky
 
motýlikmotýlik
25mfinále12 +Štartová listinaVýsledky 25mfinále12 +Štartová listinaVýsledky
25mrozplavbyOpenŠtartová listinaVýsledky 25mrozplavbyOpenŠtartová listinaVýsledky
50mpriamo na časOpenŠtartová listinaVýsledky 50mpriamo na časOpenŠtartová listinaVýsledky
100mpriamo na čas11 +Štartová listinaVýsledky 100mpriamo na čas11 +Štartová listinaVýsledky

Get mobile live results and notifications
with SplashMe App.

   
Štatistika prihlášok podľa klubovMedailisti podľa klubovZlepšenia pretekárov (celkom)
Medailová štatistikaMulti medailistiVýsledkový súbor (Lenex)
Medailisti podľa disciplínZlepšenia pretekárov (detaily)
 
1 - 16. marec 2024 - 16.03.2024 - 9:05
1.muži25m voľný spôsobrozplavbyOpenŠtartová listinaVýsledky
2.ženy25m voľný spôsobrozplavbyOpenŠtartová listinaVýsledky
3.muži100m motýlikpriamo na čas11 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
4.ženy100m motýlikpriamo na čas11 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
5.muži50m prsiapriamo na časOpenŠtartová listinaVýsledky
6.ženy50m prsiapriamo na časOpenŠtartová listinaVýsledky
Vyhlasovanie 3-6
1.muži25m voľný spôsobfinále12 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
2.ženy25m voľný spôsobfinále12 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
7.muži200m voľný spôsobpriamo na čas11 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
Vyhlasovanie F1,F2,7
 
2 - 16. marec 2024 - 16.03.2024 - 14:55
8.ženy25m prsiarozplavbyOpenŠtartová listinaVýsledky
9.muži25m prsiarozplavbyOpenŠtartová listinaVýsledky
10.ženy100m znakpriamo na čas11 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
11.muži100m znakpriamo na čas11 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
12.ženy50m voľný spôsobpriamo na časOpenŠtartová listinaVýsledky
13.muži50m voľný spôsobpriamo na časOpenŠtartová listinaVýsledky
Vyhlasovanie 10-13
8.ženy25m prsiafinále12 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
9.muži25m prsiafinále12 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
14.ženy200m voľný spôsobpriamo na čas11 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
Vyhlasovanie

Get mobile live results and notifications
with SplashMe App.

   
Štatistika prihlášok podľa klubovMedailisti podľa klubovZlepšenia pretekárov (celkom)
Medailová štatistikaMulti medailistiVýsledkový súbor (Lenex)
Medailisti podľa disciplínZlepšenia pretekárov (detaily)
 
3 - 17. marec 2024 - 17.03.2024 - 9:05
15.ženy25m motýlikrozplavbyOpenŠtartová listinaVýsledky
16.muži25m motýlikrozplavbyOpenŠtartová listinaVýsledky
17.ženy100m voľný spôsobpriamo na čas11 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
18.muži100m voľný spôsobpriamo na čas11 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
19.ženy50m znakpriamo na časOpenŠtartová listinaVýsledky
20.muži50m znakpriamo na časOpenŠtartová listinaVýsledky
Vyhlasovanie 17-20
15.ženy25m motýlikfinále12 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
16.muži25m motýlikfinále12 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
21.ženy200m prsiapriamo na čas11 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
22.muži200m prsiapriamo na čas11 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
Vyhlasovanie F15,F16,21,22
 
4 - 17. marec 2024 - 17.03.2024 - 15:25
23.muži25m znakrozplavbyOpenŠtartová listinaVýsledky
24.ženy25m znakrozplavbyOpenŠtartová listinaVýsledky
25.muži100m prsiapriamo na čas11 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
26.ženy100m prsiapriamo na čas11 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
27.muži50m motýlikpriamo na časOpenŠtartová listinaVýsledky
28.ženy50m motýlikpriamo na časOpenŠtartová listinaVýsledky
Vyhlasovanie 25-28
23.muži25m znakfinále12 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
24.ženy25m znakfinále12 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
29.muži200m znakpriamo na čas11 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
30.ženy200m znakpriamo na čas11 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
Vyhlasovanie F23,F24,29,30

Get mobile live results and notifications
with SplashMe App.