Posledná aktualizácia 15.4.2024 18:31
Štatistika prihlášok podľa klubovZlepšenia pretekárov (detaily)
 
mužiženy
voľný spôsobvoľný spôsob
50mpriamo na čas13 +Prihlášky......... 50mpriamo na čas13 +Prihlášky.........
100mpriamo na čas13 +Prihlášky......... 100mpriamo na čas13 +Prihlášky.........
200mpriamo na čas13 +Prihlášky......... 200mpriamo na čas13 +Prihlášky.........
400mpriamo na čas13 +Prihlášky......... 400mpriamo na čas13 +Prihlášky.........
 
znakznak
50mpriamo na čas13 +Prihlášky......... 50mpriamo na čas13 +Prihlášky.........
100mpriamo na čas13 +Prihlášky......... 100mpriamo na čas13 +Prihlášky.........
200mpriamo na čas13 +Prihlášky......... 200mpriamo na čas13 +Prihlášky.........
 
prsiaprsia
50mpriamo na čas13 +Prihlášky......... 50mpriamo na čas13 +Prihlášky.........
100mpriamo na čas13 +Prihlášky......... 100mpriamo na čas13 +Prihlášky.........
200mfináleOpen.................. 200mfináleOpen..................
200mrozplavby13 +Prihlášky......... 200mrozplavby13 +Prihlášky.........
 
motýlikmotýlik
50mpriamo na čas13 +Prihlášky......... 50mpriamo na čas13 +Prihlášky.........
100mpriamo na čas13 +Prihlášky......... 100mpriamo na čas13 +Prihlášky.........
200mpriamo na čas13 +Prihlášky......... 200mpriamo na čas13 +Prihlášky.........
 
polohové pretekypolohové preteky
200mpriamo na čas13 +Prihlášky......... 200mpriamo na čas13 +Prihlášky.........
400mpriamo na čas13 +Prihlášky......... 400mpriamo na čas13 +Prihlášky.........
 
Ostatné disciplíny
9.mix4 x 50m voľný spôsobpriamo na časOpenPrihlášky.........
26.mix4 x 50m polohové pretekypriamo na časOpenPrihlášky.........

Get mobile live results and notifications
with SplashMe App.

   
Štatistika prihlášok podľa klubovZlepšenia pretekárov (detaily)
 
1 - 19. apríl 2024 - 19.4.2024 - 14:30
1.muži50m motýlikpriamo na čas13 roč. a st.Prihlášky.........
2.ženy50m motýlikpriamo na čas13 roč. a st.Prihlášky.........
3.muži100m prsiapriamo na čas13 roč. a st.Prihlášky.........
4.ženy100m prsiapriamo na čas13 roč. a st.Prihlášky.........
5.muži200m znakpriamo na čas13 roč. a st.Prihlášky.........
6.ženy200m znakpriamo na čas13 roč. a st.Prihlášky.........
Victory ceremony 1 - events 1 - 4 (Vyhlasovanie víťazov 1 - disciplíny 1 - 4)
7.muži200m voľný spôsobpriamo na čas13 roč. a st.Prihlášky.........
8.ženy100m voľný spôsobpriamo na čas13 roč. a st.Prihlášky.........
Technická prestávka
9.mix4 x 50m voľný spôsobpriamo na časOpenPrihlášky.........
Victory ceremony 2 - events 5 - 9 (Vyhlasovanie víťazov 2 - disciplíny 5 - 9)

Get mobile live results and notifications
with SplashMe App.

   
Štatistika prihlášok podľa klubovZlepšenia pretekárov (detaily)
 
2 - 20. apríl 2024 - 20.4.2024 - 9:00
10.ženy50m voľný spôsobpriamo na čas13 roč. a st.Prihlášky.........
11.muži50m voľný spôsobpriamo na čas13 roč. a st.Prihlášky.........
12.ženy200m prsiarozplavbyOPENPrihlášky.........
13.muži200m prsiarozplavbyOPENPrihlášky.........
14.ženy100m motýlikpriamo na čas13 roč. a st.Prihlášky.........
15.muži100m motýlikpriamo na čas13 roč. a st.Prihlášky.........
Victory ceremony 3 - events 10, 11, 14, 15 (Vyhlasovanie víťazov 3 - disciplíny 10, 11, 14, 15)
16.ženy400m polohové pretekypriamo na čas13 roč. a st.Prihlášky.........
17.muži400m polohové pretekypriamo na čas13 roč. a st.Prihlášky.........
Victory ceremony 4 - events 16, 17 (Vyhlasovanie vížazovk 4 - disciplíny 16, 17)
 
3 - 20. apríl 2024 - 20.4.2024 - 15:00
Opening Ceremony of Filip Lutz Memorial (Úvodný ceremoniál Memoriálu Filipa Litza)
13.muži200m prsiafináleOpen..................
12.ženy200m prsiafináleOpen..................
18.muži100m znakpriamo na čas13 roč. a st.Prihlášky.........
19.ženy100m znakpriamo na čas13 roč. a st.Prihlášky.........
Victory ceremony 5 - events 12, 13 - Filip Lutz Memorial (Vyhlasovanie víťazov 5 - disciplíny 12, 13)
20.muži200m motýlikpriamo na čas13 roč. a st.Prihlášky.........
21.ženy200m motýlikpriamo na čas13 roč. a st.Prihlášky.........
22.muži100m voľný spôsobpriamo na čas13 roč. a st.Prihlášky.........
23.ženy200m voľný spôsobpriamo na čas13 roč. a st.Prihlášky.........
24.muži50m prsiapriamo na čas13 roč. a st.Prihlášky.........
25.ženy50m prsiapriamo na čas13 roč. a st.Prihlášky.........
Victory ceremony 6 - events 18 - 23 (Vyhlasovanie víťazov 6 - disciplíny 18 - 23)
26.mix4 x 50m polohové pretekypriamo na časOpenPrihlášky.........
Victory ceremony 7 - events 24 - 26 (Vyhlasovanie víťazov 7 - disciplíny 24 - 26)

Get mobile live results and notifications
with SplashMe App.

   
Štatistika prihlášok podľa klubovZlepšenia pretekárov (detaily)
 
4 - 21. apríl 2024 - 21.4.2024 - 9:00
27.ženy200m polohové pretekypriamo na čas13 roč. a st.Prihlášky.........
28.muži200m polohové pretekypriamo na čas13 roč. a st.Prihlášky.........
29.ženy50m znakpriamo na čas13 roč. a st.Prihlášky.........
30.muži50m znakpriamo na čas13 roč. a st.Prihlášky.........
Victory ceremony 8 - events 27 - 30 (Vyhlasovanie víťazov 8 - disciplíny 27 - 30)
31.ženy400m voľný spôsobpriamo na čas13 roč. a st.Prihlášky.........
32.muži400m voľný spôsobpriamo na čas13 roč. a st.Prihlášky.........
Victory ceremony 9 - events 31, 32 (Vyhlasovanie víťazov 9 - disciplíny 31, 32)

Get mobile live results and notifications
with SplashMe App.