Posledná aktualizácia 05.02.2024 5:48
Štatistika prihlášok podľa klubovMedailisti podľa klubovZlepšenia pretekárov (celkom)
Medailová štatistikaMulti medailistiVýsledkový súbor (Lenex)
Medailisti podľa disciplínZlepšenia pretekárov (detaily)
 
mužiženy
voľný spôsobvoľný spôsob
25mfinále12 +Štartová listinaVýsledky 25mfinále12 +Štartová listinaVýsledky
25mrozplavbyOpenŠtartová listinaVýsledky 25mrozplavbyOpenŠtartová listinaVýsledky
50mpriamo na časOpenŠtartová listinaVýsledky 50mpriamo na časOpenŠtartová listinaVýsledky
100mpriamo na čas11 +Štartová listinaVýsledky 100mpriamo na čas11 +Štartová listinaVýsledky
200mpriamo na čas11 +Štartová listinaVýsledky 200mpriamo na čas11 +Štartová listinaVýsledky
 
znakznak
25mfinále12 +Štartová listinaVýsledky 25mfinále12 +Štartová listinaVýsledky
25mrozplavbyOpenŠtartová listinaVýsledky 25mrozplavbyOpenŠtartová listinaVýsledky
50mpriamo na časOpenŠtartová listinaVýsledky 50mpriamo na časOpenŠtartová listinaVýsledky
100mpriamo na čas11 +Štartová listinaVýsledky 100mpriamo na čas11 +Štartová listinaVýsledky
 
prsiaprsia
25mfinále12 +Štartová listinaVýsledky 25mfinále12 +Štartová listinaVýsledky
25mrozplavbyOpenŠtartová listinaVýsledky 25mrozplavbyOpenŠtartová listinaVýsledky
50mpriamo na časOpenŠtartová listinaVýsledky 50mpriamo na časOpenŠtartová listinaVýsledky
100mpriamo na čas11 +Štartová listinaVýsledky 100mpriamo na čas11 +Štartová listinaVýsledky
 
motýlikmotýlik
25mfinále12 +Štartová listinaVýsledky 25mfinále12 +Štartová listinaVýsledky
25mrozplavbyOpenŠtartová listinaVýsledky 25mrozplavbyOpenŠtartová listinaVýsledky
50mpriamo na časOpenŠtartová listinaVýsledky 50mpriamo na časOpenŠtartová listinaVýsledky
100mpriamo na čas11 +Štartová listinaVýsledky 100mpriamo na čas11 +Štartová listinaVýsledky
 
polohové pretekypolohové preteky
100mpriamo na čas11 +Štartová listinaVýsledky 100mpriamo na čas11 +Štartová listinaVýsledky
200mpriamo na čas11 +Štartová listinaVýsledky 200mpriamo na čas11 +Štartová listinaVýsledky

Get mobile live results and notifications
with SplashMe App.

   
Štatistika prihlášok podľa klubovMedailisti podľa klubovZlepšenia pretekárov (celkom)
Medailová štatistikaMulti medailistiVýsledkový súbor (Lenex)
Medailisti podľa disciplínZlepšenia pretekárov (detaily)
 
1 - 3. február 2024 - 03.02.2024 - 9:00
1.muži25m voľný spôsobrozplavby9:00OpenŠtartová listinaVýsledky
2.ženy25m voľný spôsobrozplavby9:15OpenŠtartová listinaVýsledky
3.muži100m motýlikpriamo na čas9:4011 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
4.ženy100m motýlikpriamo na čas9:5511 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
5.muži50m prsiapriamo na čas10:15OpenŠtartová listinaVýsledky
6.ženy50m prsiapriamo na čas10:40OpenŠtartová listinaVýsledky
Vyhlasovanie 3-6
1.muži25m voľný spôsobfinále11:3512 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
2.ženy25m voľný spôsobfinále11:4012 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
7.muži200m voľný spôsobpriamo na čas11:4011 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
Vyhlasovanie F1,F2,7
 
2 - 3. február 2024 - 03.02.2024 - 15:00
8.ženy25m prsiarozplavby15:00OpenŠtartová listinaVýsledky
9.muži25m prsiarozplavby15:20OpenŠtartová listinaVýsledky
10.ženy100m znakpriamo na čas15:3011 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
11.muži100m znakpriamo na čas16:0511 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
12.ženy50m voľný spôsobpriamo na čas16:30OpenŠtartová listinaVýsledky
13.muži50m voľný spôsobpriamo na čas17:10OpenŠtartová listinaVýsledky
Vyhlasovanie 10-13
8.ženy25m prsiafinále17:5012 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
9.muži25m prsiafinále17:5012 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
14.ženy200m voľný spôsobpriamo na čas17:5511 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
Vyhlasovanie

Get mobile live results and notifications
with SplashMe App.

   
Štatistika prihlášok podľa klubovMedailisti podľa klubovZlepšenia pretekárov (celkom)
Medailová štatistikaMulti medailistiVýsledkový súbor (Lenex)
Medailisti podľa disciplínZlepšenia pretekárov (detaily)
 
3 - 4. február 2024 - 04.02.2024 - 9:00
15.ženy25m motýlikrozplavby9:00OpenŠtartová listinaVýsledky
16.muži25m motýlikrozplavby9:10OpenŠtartová listinaVýsledky
17.ženy100m voľný spôsobpriamo na čas9:2011 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
18.muži100m voľný spôsobpriamo na čas10:0011 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
19.ženy50m znakpriamo na čas10:30OpenŠtartová listinaVýsledky
20.muži50m znakpriamo na čas11:00OpenŠtartová listinaVýsledky
Vyhlasovanie 17-20
15.ženy25m motýlikfinále11:3512 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
16.muži25m motýlikfinále11:3512 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
21.ženy200m polohové pretekypriamo na čas11:4011 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
22.muži200m polohové pretekypriamo na čas12:2511 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
Vyhlasovanie F15,F16,21,22
 
4 - 4. február 2024 - 04.02.2024 - 15:30
23.muži25m znakrozplavby15:30OpenŠtartová listinaVýsledky
24.ženy25m znakrozplavby15:40OpenŠtartová listinaVýsledky
25.muži100m prsiapriamo na čas16:0011 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
26.ženy100m prsiapriamo na čas16:2011 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
27.muži50m motýlikpriamo na čas16:55OpenŠtartová listinaVýsledky
28.ženy50m motýlikpriamo na čas17:10OpenŠtartová listinaVýsledky
Vyhlasovanie 25-28
23.muži25m znakfinále17:4512 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
24.ženy25m znakfinále17:4512 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
29.muži100m polohové pretekypriamo na čas17:5011 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
30.ženy100m polohové pretekypriamo na čas18:1011 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
Vyhlasovanie F23,F24,29,30

Get mobile live results and notifications
with SplashMe App.