Posledná aktualizácia 12.11.2023 14:46
Štatistika prihlášok podľa klubovMedailisti podľa klubovZlepšenia pretekárov (celkom)
Medailová štatistikaMulti medailistiVýsledkový súbor (Lenex)
Medailisti podľa disciplínZlepšenia pretekárov (detaily)
 
mužiženy
voľný spôsobvoľný spôsob
200mpriamo na čas11 +Štartová listinaVýsledky 200mpriamo na čas10 +Štartová listinaVýsledky
 
znakznak
50mpriamo na čas15 +Štartová listinaVýsledky 50mpriamo na čas14 +Štartová listinaVýsledky
100mpriamo na čas11 +Štartová listinaVýsledky 100mpriamo na čas10 +Štartová listinaVýsledky
 
prsiaprsia
200mpriamo na čas11 +Štartová listinaVýsledky 200mpriamo na čas10 +Štartová listinaVýsledky
 
motýlikmotýlik
50mpriamo na čas15 +Štartová listinaVýsledky 50mpriamo na čas14 +Štartová listinaVýsledky
100mpriamo na čas11 +Štartová listinaVýsledky 100mpriamo na čas10 +Štartová listinaVýsledky
 
polohové pretekypolohové preteky
200mpriamo na čas11 +Štartová listinaVýsledky 200mpriamo na čas10 +Štartová listinaVýsledky

Get mobile live results and notifications
with SplashMe App.

   
Štatistika prihlášok podľa klubovMedailisti podľa klubovZlepšenia pretekárov (celkom)
Medailová štatistikaMulti medailistiVýsledkový súbor (Lenex)
Medailisti podľa disciplínZlepšenia pretekárov (detaily)
 
1 - 11. november 2023 - 11.11.2023 - 9:00
1.ženy50m motýlikpriamo na čas14 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
2.muži50m motýlikpriamo na čas15 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
3.ženy200m prsiapriamo na čas10 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
4.muži200m prsiapriamo na čas11 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
Vyhlasovanie víťazov disciplín č. 1-4
5.ženy50m znakpriamo na čas14 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
6.muži50m znakpriamo na čas15 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
7.ženy200m polohové pretekypriamo na čas10 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
8.muži200m polohové pretekypriamo na čas11 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
 
2 - 11. november 2023 - 11.11.2023 - 15:00
Vyhlasovanie víťazov disciplín č. 5-8
9.ženy100m motýlikpriamo na čas10 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
10.muži100m motýlikpriamo na čas11 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
11.ženy100m znakpriamo na čas10 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
12.muži100m znakpriamo na čas11 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
13.ženy200m voľný spôsobpriamo na čas10 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
14.muži200m voľný spôsobpriamo na čas11 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
Vyhlasovanie víťazov disciplín č. 9-14

Get mobile live results and notifications
with SplashMe App.