Posledná aktualizácia 01.10.2023 18:23
Štatistika prihlášok podľa klubovMedailisti podľa klubovZlepšenia pretekárov (celkom)
Medailová štatistikaMulti medailistiVýsledkový súbor (Lenex)
Medailisti podľa disciplínZlepšenia pretekárov (detaily)
 
mužiženy
voľný spôsobvoľný spôsob
50mpriamo na čas11 +Štartová listinaVýsledky 50mpriamo na čas10 +Štartová listinaVýsledky
100mpriamo na čas11 +Štartová listinaVýsledky 100mpriamo na čas10 +Štartová listinaVýsledky
 
znakznak
50mpriamo na čas11 +Štartová listinaVýsledky 50mpriamo na čas10 +Štartová listinaVýsledky
100mpriamo na čas11 +Štartová listinaVýsledky 100mpriamo na čas10 +Štartová listinaVýsledky
 
prsiaprsia
50mpriamo na čas11 +Štartová listinaVýsledky 50mpriamo na čas10 +Štartová listinaVýsledky
100mpriamo na čas11 +Štartová listinaVýsledky 100mpriamo na čas10 +Štartová listinaVýsledky
 
motýlikmotýlik
50mpriamo na čas11 +Štartová listinaVýsledky 50mpriamo na čas10 +Štartová listinaVýsledky
100mpriamo na čas11 +Štartová listinaVýsledky 100mpriamo na čas10 +Štartová listinaVýsledky
 
polohové pretekypolohové preteky
100mpriamo na čas11 +Štartová listinaVýsledky 100mpriamo na čas10 +Štartová listinaVýsledky

Get mobile live results and notifications
with SplashMe App.

   
Štatistika prihlášok podľa klubovMedailisti podľa klubovZlepšenia pretekárov (celkom)
Medailová štatistikaMulti medailistiVýsledkový súbor (Lenex)
Medailisti podľa disciplínZlepšenia pretekárov (detaily)
 
1 - 30. september 2023 - 30.09.2023 - 9:00
1.ženy100m voľný spôsobpriamo na čas9:0010 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
2.muži100m voľný spôsobpriamo na čas9:3111 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
3.ženy50m znakpriamo na čas9:5810 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
4.muži50m znakpriamo na čas10:1111 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
5.ženy100m prsiapriamo na čas10:2310 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
6.muži100m prsiapriamo na čas10:5511 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
7.ženy50m motýlikpriamo na čas11:1510 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
8.muži50m motýlikpriamo na čas11:2711 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
 
2 - 30. september 2023 - 30.09.2023 - 14:00
9.ženy50m voľný spôsobpriamo na čas14:0010 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
10.muži50m voľný spôsobpriamo na čas14:2111 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
11.ženy100m polohové pretekypriamo na čas14:3910 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
12.muži100m polohové pretekypriamo na čas15:0711 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
13.ženy50m prsiapriamo na čas15:2610 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
14.muži50m prsiapriamo na čas15:4411 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
15.ženy100m motýlikpriamo na čas15:5510 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
16.muži100m motýlikpriamo na čas16:0611 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
17.ženy100m znakpriamo na čas16:1810 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
18.muži100m znakpriamo na čas16:3811 roč. a st.Štartová listinaVýsledky

Get mobile live results and notifications
with SplashMe App.