Posledná aktualizácia 24.10.2023 5:47
Štatistika prihlášok podľa klubovZlepšenia pretekárov (detaily)4. Slovenský pohár - 9.ročné žiačky
Medailová štatistikaZlepšenia pretekárov (celkom)5. Slovenský pohár - 8.ročné žiačky
Medailisti podľa disciplín1. Slovenský pohár - 10.roční žiaci6. Slovenský pohár - 7.ročné žiačky a mladšie
Medailisti podľa klubov2. Slovenský pohár - 9.roční žiaciVýsledkový súbor (Lenex)
Multi medailisti3. Slovenský pohár - 8.roční žiaci a mladší
 
mužiženy
voľný spôsobvoľný spôsob
25mpriamo na časM8Štartová listinaVýsledky 25mpriamo na časZ7Štartová listinaVýsledky
50mpriamo na časM9Štartová listinaVýsledky 50mpriamo na časZ8Štartová listinaVýsledky
100mpriamo na časM10Štartová listinaVýsledky 100mpriamo na časZ9Štartová listinaVýsledky
 
znakznak
25mpriamo na časM8Štartová listinaVýsledky 25mpriamo na časZ7Štartová listinaVýsledky
50mpriamo na časM9Štartová listinaVýsledky 50mpriamo na časZ8Štartová listinaVýsledky
100mpriamo na časM10Štartová listinaVýsledky 100mpriamo na časZ9Štartová listinaVýsledky
 
prsiaprsia
25mpriamo na časM8Štartová listinaVýsledky 25mpriamo na časZ7Štartová listinaVýsledky
50mpriamo na časM9Štartová listinaVýsledky 50mpriamo na časZ8Štartová listinaVýsledky
100mpriamo na časM10Štartová listinaVýsledky 100mpriamo na časZ9Štartová listinaVýsledky
 
motýlikmotýlik
25mpriamo na časM8Štartová listinaVýsledky 25mpriamo na časZ7Štartová listinaVýsledky
50mpriamo na časM9Štartová listinaVýsledky 50mpriamo na časZ8Štartová listinaVýsledky
100mpriamo na časM10Štartová listinaVýsledky 100mpriamo na časZ9Štartová listinaVýsledky

Get mobile live results and notifications
with SplashMe App.

   
Štatistika prihlášok podľa klubovZlepšenia pretekárov (detaily)4. Slovenský pohár - 9.ročné žiačky
Medailová štatistikaZlepšenia pretekárov (celkom)5. Slovenský pohár - 8.ročné žiačky
Medailisti podľa disciplín1. Slovenský pohár - 10.roční žiaci6. Slovenský pohár - 7.ročné žiačky a mladšie
Medailisti podľa klubov2. Slovenský pohár - 9.roční žiaciVýsledkový súbor (Lenex)
Multi medailisti3. Slovenský pohár - 8.roční žiaci a mladší
 
1 - 21. október 2023 - 21.10.2023 - 9:00
1.žiaci100m voľný spôsobpriamo na časM10 - 10 ročníŠtartová listinaVýsledky
2.žiačky100m voľný spôsobpriamo na časZ9 - 9 ročnéŠtartová listinaVýsledky
3.žiaci50m voľný spôsobpriamo na časM9 - 9 ročníŠtartová listinaVýsledky
4.žiačky50m voľný spôsobpriamo na časZ8 - 8 ročnéŠtartová listinaVýsledky
5.žiaci25m voľný spôsobpriamo na časM8 - 8 roční a mladšíŠtartová listinaVýsledky
6.žiačky25m voľný spôsobpriamo na časZ7 - 7 ročné a mladšieŠtartová listinaVýsledky
Vyhlasovanie víťazov disciplín 1. až 6.
7.žiaci100m prsiapriamo na časM10 - 10 ročníŠtartová listinaVýsledky
8.žiačky100m prsiapriamo na časZ9 - 9 ročnéŠtartová listinaVýsledky
9.žiaci50m prsiapriamo na časM9 - 9 ročníŠtartová listinaVýsledky
10.žiačky50m prsiapriamo na časZ8 - 8 ročnéŠtartová listinaVýsledky
11.žiaci25m prsiapriamo na časM8 - 8 roční a mladšíŠtartová listinaVýsledky
12.žiačky25m prsiapriamo na časZ7 - 7 ročné a mladšieŠtartová listinaVýsledky
Vyhlasovanie víťazov disciplín 7. až 12.
 
2 - 21. október 2023 - 21.10.2023 - 12:45
13.žiaci100m znakpriamo na časM10 - 10 ročníŠtartová listinaVýsledky
14.žiačky100m znakpriamo na časZ9 - 9 ročnéŠtartová listinaVýsledky
15.žiaci50m znakpriamo na časM9 - 9 ročníŠtartová listinaVýsledky
16.žiačky50m znakpriamo na časZ8 - 8 ročnéŠtartová listinaVýsledky
17.žiaci25m znakpriamo na časM8 - 8 roční a mladšíŠtartová listinaVýsledky
18.žiačky25m znakpriamo na časZ7 - 7 ročné a mladšieŠtartová listinaVýsledky
Vyhlasovanie víťazov disciplín 13. až 18.
19.žiaci100m motýlikpriamo na časM10 - 10 ročníŠtartová listinaVýsledky
20.žiačky100m motýlikpriamo na časZ9 - 9 ročnéŠtartová listinaVýsledky
21.žiaci50m motýlikpriamo na časM9 - 9 ročníŠtartová listinaVýsledky
22.žiačky50m motýlikpriamo na časZ8 - 8 ročnéŠtartová listinaVýsledky
23.žiaci25m motýlikpriamo na časM8 - 8 roční a mladšíŠtartová listinaVýsledky
24.žiačky25m motýlikpriamo na časZ7 - 7 ročné a mladšieŠtartová listinaVýsledky
Vyhlasovanie víťazov disciplín 19. až 24.

Get mobile live results and notifications
with SplashMe App.