Posledná aktualizácia 16.10.2023 11:59
Štatistika prihlášok podľa klubovMedailisti podľa klubovZlepšenia pretekárov (celkom)
Medailová štatistikaMulti medailistiVýsledkový súbor (Lenex)
Medailisti podľa disciplínZlepšenia pretekárov (detaily)
 
mužiženy
voľný spôsobvoľný spôsob
25mfinále13 +Štartová listinaVýsledky 25mfinále12 +Štartová listinaVýsledky
25msemifinále13 +Štartová listinaVýsledky 25msemifinále12 +Štartová listinaVýsledky
25mrozplavbyOpenŠtartová listinaVýsledky 25mrozplavbyOpenŠtartová listinaVýsledky
50mpriamo na časOpenŠtartová listinaVýsledky 50mpriamo na časOpenŠtartová listinaVýsledky
100mpriamo na čas11 +Štartová listinaVýsledky 100mpriamo na čas10 +Štartová listinaVýsledky
 
znakznak
25mfinále13 +Štartová listinaVýsledky 25mfinále12 +Štartová listinaVýsledky
25msemifinále13 +Štartová listinaVýsledky 25msemifinále12 +Štartová listinaVýsledky
25mrozplavbyOpenŠtartová listinaVýsledky 25mrozplavbyOpenŠtartová listinaVýsledky
50mpriamo na časOpenŠtartová listinaVýsledky 50mpriamo na časOpenŠtartová listinaVýsledky
100mpriamo na čas11 +Štartová listinaVýsledky 100mpriamo na čas10 +Štartová listinaVýsledky
 
prsiaprsia
25mfinále13 +Štartová listinaVýsledky 25mfinále12 +Štartová listinaVýsledky
25msemifinále13 +Štartová listinaVýsledky 25msemifinále12 +Štartová listinaVýsledky
25mrozplavbyOpenŠtartová listinaVýsledky 25mrozplavbyOpenŠtartová listinaVýsledky
50mpriamo na časOpenŠtartová listinaVýsledky 50mpriamo na časOpenŠtartová listinaVýsledky
100mpriamo na čas11 +Štartová listinaVýsledky 100mpriamo na čas10 +Štartová listinaVýsledky
 
motýlikmotýlik
25mfinále13 +Štartová listinaVýsledky 25mfinále12 +Štartová listinaVýsledky
25msemifinále13 +Štartová listinaVýsledky 25msemifinále12 +Štartová listinaVýsledky
25mrozplavbyOpenŠtartová listinaVýsledky 25mrozplavbyOpenŠtartová listinaVýsledky
50mpriamo na časOpenŠtartová listinaVýsledky 50mpriamo na časOpenŠtartová listinaVýsledky
100mpriamo na čas11 +Štartová listinaVýsledky 100mpriamo na čas10 +Štartová listinaVýsledky
 
polohové pretekypolohové preteky
100mpriamo na čas11 +Štartová listinaVýsledky 100mpriamo na čas10 +Štartová listinaVýsledky
200mpriamo na čas11 +Štartová listinaVýsledky 200mpriamo na čas10 +Štartová listinaVýsledky

Get mobile live results and notifications
with SplashMe App.

   
Štatistika prihlášok podľa klubovMedailisti podľa klubovZlepšenia pretekárov (celkom)
Medailová štatistikaMulti medailistiVýsledkový súbor (Lenex)
Medailisti podľa disciplínZlepšenia pretekárov (detaily)
 
1 - 14. október 2023 - 14.10.2023 - 9:05
1.muži25m voľný spôsobrozplavby9:05OpenŠtartová listinaVýsledky
2.ženy25m voľný spôsobrozplavby9:20OpenŠtartová listinaVýsledky
3.muži100m motýlikpriamo na čas9:3511 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
4.ženy100m motýlikpriamo na čas9:5510 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
5.muži50m prsiapriamo na čas10:15OpenŠtartová listinaVýsledky
6.ženy50m prsiapriamo na čas10:35OpenŠtartová listinaVýsledky
Vyhlasovanie víťazov 3-6
1.muži25m voľný spôsobsemifinále11:2013 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
2.ženy25m voľný spôsobsemifinále11:2512 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
1.muži25m voľný spôsobfinále11:2513 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
2.ženy25m voľný spôsobfinále11:3012 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
7.muži200m polohové pretekypriamo na čas11:3511 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
Vyhlasovanie víťazov F1,F2,7
 
2 - 14. október 2023 - 14.10.2023 - 14:45
8.ženy25m prsiarozplavby14:45OpenŠtartová listinaVýsledky
9.muži25m prsiarozplavby15:05OpenŠtartová listinaVýsledky
10.ženy100m znakpriamo na čas15:2010 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
11.muži100m znakpriamo na čas15:5011 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
12.ženy50m voľný spôsobpriamo na čas16:10OpenŠtartová listinaVýsledky
13.muži50m voľný spôsobpriamo na čas16:45OpenŠtartová listinaVýsledky
Vyhlasovanie víťazov 10-13
8.ženy25m prsiasemifinále17:2012 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
9.muži25m prsiasemifinále17:2513 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
8.ženy25m prsiafinále17:3012 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
9.muži25m prsiafinále17:3013 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
14.ženy100m polohové pretekypriamo na čas17:3510 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
Vyhlasovanie víťazov F8,F9,14

Get mobile live results and notifications
with SplashMe App.

   
Štatistika prihlášok podľa klubovMedailisti podľa klubovZlepšenia pretekárov (celkom)
Medailová štatistikaMulti medailistiVýsledkový súbor (Lenex)
Medailisti podľa disciplínZlepšenia pretekárov (detaily)
 
3 - 15. október 2023 - 15.10.2023 - 9:05
15.ženy25m motýlikrozplavby9:05OpenŠtartová listinaVýsledky
16.muži25m motýlikrozplavby9:15OpenŠtartová listinaVýsledky
17.ženy100m voľný spôsobpriamo na čas9:2010 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
18.muži100m voľný spôsobpriamo na čas9:4511 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
19.ženy50m znakpriamo na čas10:05OpenŠtartová listinaVýsledky
20.muži50m znakpriamo na čas10:25OpenŠtartová listinaVýsledky
Vyhlasovanie víťazov 17-20
15.ženy25m motýliksemifinále10:5012 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
16.muži25m motýliksemifinále10:5513 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
15.ženy25m motýlikfinále11:0012 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
16.muži25m motýlikfinále11:0013 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
21.ženy200m polohové pretekypriamo na čas11:0510 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
Vyhlasovanie víťazov F15,F16,21
 
4 - 15. október 2023 - 15.10.2023 - 14:05
22.muži25m znakrozplavby14:05OpenŠtartová listinaVýsledky
23.ženy25m znakrozplavby14:10OpenŠtartová listinaVýsledky
24.muži100m prsiapriamo na čas14:2511 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
25.ženy100m prsiapriamo na čas14:4010 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
26.muži50m motýlikpriamo na čas15:10OpenŠtartová listinaVýsledky
27.ženy50m motýlikpriamo na čas15:20OpenŠtartová listinaVýsledky
Vyhlasovanie víťazov 24-27
22.muži25m znaksemifinále15:4513 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
23.ženy25m znaksemifinále15:5012 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
22.muži25m znakfinále15:5013 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
23.ženy25m znakfinále15:5512 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
28.muži100m polohové pretekypriamo na čas16:0011 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
Vyhlasovanie víťazov F22,F23,28

Get mobile live results and notifications
with SplashMe App.