Posledná aktualizácia 06.11.2022 16:14
mužiženy
voľný spôsobvoľný spôsob
25mpriamo na časM8.................. 25mpriamo na časZ7..................
50mpriamo na časM9.................. 50mpriamo na časZ8..................
100mpriamo na časM10.................. 100mpriamo na časZ9..................
200mpriamo na časM10.................. 200mpriamo na časZ9..................
 
znakznak
25mpriamo na časM8.................. 25mpriamo na časZ7..................
50mpriamo na časM9.................. 50mpriamo na časZ8..................
100mpriamo na časM10.................. 100mpriamo na časZ9..................
 
prsiaprsia
25mpriamo na časM8.................. 25mpriamo na časZ7..................
50mpriamo na časM9.................. 50mpriamo na časZ8..................
100mpriamo na časM10.................. 100mpriamo na časZ9..................
 
motýlikmotýlik
25mpriamo na časM8.................. 25mpriamo na časZ7..................
50mpriamo na časM9.................. 50mpriamo na časZ8..................
100mpriamo na časM10.................. 100mpriamo na časZ9..................
 
polohové pretekypolohové preteky
100mpriamo na časM9.................. 100mpriamo na časZ8..................
200mpriamo na časM10.................. 200mpriamo na časZ9..................
1 - 10. december 2022 - 10.12.2022 - 9:00
1.žiaci100m voľný spôsobpriamo na časžiaci 10 roční..................
2.žiačky100m voľný spôsobpriamo na časžiačky 9 ročné..................
3.žiaci50m prsiapriamo na časžiaci 9 roční..................
4.žiačky50m prsiapriamo na časžiačky 8 ročné..................
5.žiaci25m prsiapriamo na časžiaci 8 roční..................
6.žiačky25m prsiapriamo na časžiačky 7 ročné..................
7.žiaci200m voľný spôsobpriamo na časžiaci 10 roční..................
8.žiačky200m voľný spôsobpriamo na časžiačky 9 ročné..................
9.žiaci50m znakpriamo na časžiaci 9 roční..................
10.žiačky50m znakpriamo na časžiačky 8 ročné..................
11.žiaci25m znakpriamo na časžiaci 8 roční..................
12.žiačky25m znakpriamo na časžiačky 7 ročné..................
13.žiaci100m prsiapriamo na časžiaci 10 roční..................
14.žiačky100m prsiapriamo na časžiačky 9 ročné..................
15.žiaci100m polohové pretekypriamo na časžiaci 9 roční..................
16.žiačky100m polohové pretekypriamo na časžiačky 8 ročné..................
 
2 - 10. december 2022 - 10.12.2022 - 15:00
17.žiaci100m znakpriamo na časžiaci 10 roční..................
18.žiačky100m znakpriamo na časžiačky 9 ročné..................
19.žiaci50m voľný spôsobpriamo na časžiaci 9 roční..................
20.žiačky50m voľný spôsobpriamo na časžiačky 8 ročné..................
21.žiaci25m voľný spôsobpriamo na časžiaci 8 roční..................
22.žiačky25m voľný spôsobpriamo na časžiačky 7 ročné..................
23.žiaci100m motýlikpriamo na časžiaci 10 roční..................
24.žiačky100m motýlikpriamo na časžiačky 9 ročné..................
25.žiaci50m motýlikpriamo na časžiaci 9 roční..................
26.žiačky50m motýlikpriamo na časžiačky 8 ročné..................
27.žiaci25m motýlikpriamo na časžiaci 8 roční..................
28.žiačky25m motýlikpriamo na časžiačky 7 ročné..................
29.žiaci200m polohové pretekypriamo na časžiaci 10 roční..................
30.žiačky200m polohové pretekypriamo na časžiačky 9 ročné..................