Posledná aktualizácia 31.10.2022 16:32
Slovenská plavecká federácia
mužiženy
voľný spôsobvoľný spôsob
50mfináleO.................. 50mfináleO..................
50mrozplavbyO.................. 50mrozplavbyO..................
100mfináleO.................. 100mfináleO..................
100mrozplavbyO.................. 100mrozplavbyO..................
200mfináleO.................. 200mfináleO..................
200mrozplavbyO.................. 200mrozplavbyO..................
400mpriamo na časO.................. 400mpriamo na časO..................
800mpriamo na časO.................. 800mpriamo na časO..................
1500mpriamo na časO.................. 1500mpriamo na časO..................
 
znakznak
50mfináleO.................. 50mfináleO..................
50mrozplavbyO.................. 50mrozplavbyO..................
100mfináleO.................. 100mfináleO..................
100mrozplavbyO.................. 100mrozplavbyO..................
200mfináleO.................. 200mfináleO..................
200mrozplavbyO.................. 200mrozplavbyO..................
 
prsiaprsia
50mfináleO.................. 50mfináleO..................
50mrozplavbyO.................. 50mrozplavbyO..................
100mfináleO.................. 100mfináleO..................
100mrozplavbyO.................. 100mrozplavbyO..................
200mfináleO.................. 200mfináleO..................
200mrozplavbyO.................. 200mrozplavbyO..................
 
motýlikmotýlik
50mfináleO.................. 50mfináleO..................
50mrozplavbyO.................. 50mrozplavbyO..................
100mfináleO.................. 100mfináleO..................
100mrozplavbyO.................. 100mrozplavbyO..................
200mfináleO.................. 200mfináleO..................
200mrozplavbyO.................. 200mrozplavbyO..................
 
polohové pretekypolohové preteky
100mfináleO.................. 100mfináleO..................
100mrozplavbyO.................. 100mrozplavbyO..................
200mfináleO.................. 200mfináleO..................
200mrozplavbyO.................. 200mrozplavbyO..................
400mpriamo na časO.................. 400mpriamo na časO..................
 
voľný spôsob štafetavoľný spôsob štafeta
4 x 50mpriamo na časO.................. 4 x 50mpriamo na časO..................
4 x 100mpriamo na časO.................. 4 x 100mpriamo na časO..................
 
polohové preteky štafetapolohové preteky štafeta
4 x 50mpriamo na časO.................. 4 x 50mpriamo na časO..................
 
Ostatné disciplíny
13.mix4 x 50m polohové pretekypriamo na časOpen..................
28.mix4 x 50m voľný spôsobpriamo na časOpen..................
1 - 16. december 2022 - 16.12.2022 - 9:00
1.muži50m voľný spôsobrozplavbyOpen..................
2.ženy50m voľný spôsobrozplavbyOpen..................
3.muži100m prsiarozplavbyOpen..................
4.ženy100m prsiarozplavbyOpen..................
Vyhlasovanie víťazov juniorov disc. 1.-4.
5.muži200m znakrozplavbyOpen..................
6.ženy200m znakrozplavbyOpen..................
7.muži50m motýlikrozplavbyOpen..................
8.ženy50m motýlikrozplavbyOpen..................
Vyhlasovanie víťazov juniorov disc. 5.-8.
9.muži400m polohové pretekypriamo na časOpen..................
10.ženy400m polohové pretekypriamo na časOpen..................
Vyhlasovanie víťazov disc. 9.,10.
Prestávka
11.muži4 x 50m polohové pretekypriamo na časOpen..................
12.ženy4 x 50m polohové pretekypriamo na časOpen..................
Vyhlasovanie víťazov disc. 11.,12.
 
2 - 16. december 2022 - 16.12.2022 - 17:00
1.muži50m voľný spôsobfináleOpen..................
2.ženy50m voľný spôsobfináleOpen..................
3.muži100m prsiafináleOpen..................
4.ženy100m prsiafináleOpen..................
Vyhlasovanie víťazov Open disc. 1.-4.
5.muži200m znakfináleOpen..................
6.ženy200m znakfináleOpen..................
7.muži50m motýlikfináleOpen..................
8.ženy50m motýlikfináleOpen..................
Vyhlasovanie víťazov Open disc. 5.-8.
Prestávka
13.mix4 x 50m polohové pretekypriamo na časOpen..................
14.muži1500m voľný spôsobpriamo na časOpen..................
15.ženy1500m voľný spôsobpriamo na časOpen..................
Vyhlasovanie víťazov disc. 13.-15.
3 - 17. december 2022 - 17.12.2022 - 9:00
16.ženy100m voľný spôsobrozplavbyOpen..................
17.muži100m voľný spôsobrozplavbyOpen..................
18.ženy200m prsiarozplavbyOpen..................
19.muži200m prsiarozplavbyOpen..................
Vyhlasovanie víťazov juniorov disc. 16.-19.
20.ženy200m motýlikrozplavbyOpen..................
21.muži200m motýlikrozplavbyOpen..................
22.ženy50m znakrozplavbyOpen..................
23.muži50m znakrozplavbyOpen..................
Vyhlasovanie víťazov juniorov disc. 20.-23.
24.ženy200m polohové pretekyrozplavbyOpen..................
25.muži200m polohové pretekyrozplavbyOpen..................
Vyhlasovanie víťazov juniorov disc. 24.-25.
26.ženy4 x 50m voľný spôsobpriamo na časOpen..................
27.muži4 x 50m voľný spôsobpriamo na časOpen..................
Vyhlasovanie víťazov disc. 26.,27.
 
4 - 17. december 2022 - 17.12.2022 - 17:00
16.ženy100m voľný spôsobfináleOpen..................
17.muži100m voľný spôsobfináleOpen..................
18.ženy200m prsiafináleOpen..................
19.muži200m prsiafináleOpen..................
Vyhlasovanie víťazov Open disc. 16.-19.
20.ženy200m motýlikfináleOpen..................
21.muži200m motýlikfináleOpen..................
22.ženy50m znakfináleOpen..................
23.muži50m znakfináleOpen..................
Vyhlasovanie víťazov Open disc. 20.-23.
24.ženy200m polohové pretekyfináleOpen..................
25.muži200m polohové pretekyfináleOpen..................
Vyhlasovanie víťazov Open disc. 24.,25.
28.mix4 x 50m voľný spôsobpriamo na časOpen..................
29.ženy400m voľný spôsobpriamo na časOpen..................
30.muži400m voľný spôsobpriamo na časOpen..................
Vyhlasovanie víťazov disc. 28.-30.
5 - 18. december 2022 - 18.12.2022 - 9:00
31.muži50m prsiarozplavbyOpen..................
32.ženy50m prsiarozplavbyOpen..................
33.muži200m voľný spôsobrozplavbyOpen..................
34.ženy200m voľný spôsobrozplavbyOpen..................
Vyhlasovanie víťazov juniorov disc. 31.-34.
35.muži100m znakrozplavbyOpen..................
36.ženy100m znakrozplavbyOpen..................
37.muži100m motýlikrozplavbyOpen..................
38.ženy100m motýlikrozplavbyOpen..................
Vyhlasovanie víťazov juniorov disc. 35.-38.
39.muži100m polohové pretekyrozplavbyOpen..................
40.ženy100m polohové pretekyrozplavbyOpen..................
Vyhlasovanie víťazov juniorov disc. 39.,40.
 
6 - 18. december 2022 - 18.12.2022 - 14:30
31.muži50m prsiafináleOpen..................
32.ženy50m prsiafináleOpen..................
33.muži200m voľný spôsobfináleOpen..................
34.ženy200m voľný spôsobfináleOpen..................
Vyhlasovanie víťazov Open disc. 31.-34.
35.muži100m znakfináleOpen..................
36.ženy100m znakfináleOpen..................
37.muži100m motýlikfináleOpen..................
38.ženy100m motýlikfináleOpen..................
Vyhlasovanie víťazov Open disc. 35.-38.
39.muži100m polohové pretekyfináleOpen..................
40.ženy100m polohové pretekyfináleOpen..................
Prestávka
41.muži4 x 100m voľný spôsobpriamo na časOpen..................
42.ženy4 x 100m voľný spôsobpriamo na časOpen..................
Vyhlasovanie víťazov disc. 39.-42.
43.muži800m voľný spôsobpriamo na časOpen..................
44.ženy800m voľný spôsobpriamo na časOpen..................
Vyhlasovanie víťazov disc. 43.,44.