Posledná aktualizácia 23.10.2022 13:45
Štatistika prihlášok podľa klubovZlepšenia pretekárov (celkom)FPD Slovenský pohár žiakov - 8 roč. žiačky
Medailová štatistikaFPD Slovenský pohár žiakov - 10 roč. žiaciFPD Slovenský pohár žiakov - 9 roč. žiaci
Zlepšenia pretekárov (detaily)FPD Slovenský pohár žiakov - 7 roč. žiačkyFPD Slovenský pohár žiakov - 9 roč. žiačky
 
mužiženy
voľný spôsobvoľný spôsob
25mpriamo na časM8.................. 25mpriamo na časZ7Štartová listinaVýsledky
50mpriamo na časM9Štartová listinaVýsledky 50mpriamo na časZ8Štartová listinaVýsledky
100mpriamo na časM10Štartová listinaVýsledky 100mpriamo na časZ9Štartová listinaVýsledky
200mpriamo na časM10Štartová listinaVýsledky 200mpriamo na časZ9Štartová listinaVýsledky
 
znakznak
25mpriamo na časM8.................. 25mpriamo na časZ7Štartová listinaVýsledky
50mpriamo na časM9Štartová listinaVýsledky 50mpriamo na časZ8Štartová listinaVýsledky
100mpriamo na časM10Štartová listinaVýsledky 100mpriamo na časZ9Štartová listinaVýsledky
 
prsiaprsia
25mpriamo na časM8.................. 25mpriamo na časZ7Štartová listinaVýsledky
50mpriamo na časM9Štartová listinaVýsledky 50mpriamo na časZ8Štartová listinaVýsledky
100mpriamo na časM10Štartová listinaVýsledky 100mpriamo na časZ9Štartová listinaVýsledky
 
motýlikmotýlik
25mpriamo na časM8.................. 25mpriamo na časZ7Štartová listinaVýsledky
50mpriamo na časM9Štartová listinaVýsledky 50mpriamo na časZ8Štartová listinaVýsledky
100mpriamo na časM10Štartová listinaVýsledky 100mpriamo na časZ9Štartová listinaVýsledky
 
polohové pretekypolohové preteky
100mpriamo na časM9Štartová listinaVýsledky 100mpriamo na časZ8Štartová listinaVýsledky
200mpriamo na časM10Štartová listinaVýsledky 200mpriamo na časZ9Štartová listinaVýsledky
Štatistika prihlášok podľa klubovZlepšenia pretekárov (celkom)FPD Slovenský pohár žiakov - 8 roč. žiačky
Medailová štatistikaFPD Slovenský pohár žiakov - 10 roč. žiaciFPD Slovenský pohár žiakov - 9 roč. žiaci
Zlepšenia pretekárov (detaily)FPD Slovenský pohár žiakov - 7 roč. žiačkyFPD Slovenský pohár žiakov - 9 roč. žiačky
 
1 - 22. október 2022 - 22.10.2022 - 9:00
1.žiaci100m voľný spôsobpriamo na časM10 - 10-roč. žiaciŠtartová listinaVýsledky
2.žiačky100m voľný spôsobpriamo na časZ9 - 9-roč. žiačkyŠtartová listinaVýsledky
3.žiaci50m prsiapriamo na časM9 - 9-roč. žiaciŠtartová listinaVýsledky
4.žiačky50m prsiapriamo na časZ8 - 8-roč. žiačkyŠtartová listinaVýsledky
5.žiaci25m prsiapriamo na časM8 - 8-roč. žiaci..................
6.žiačky25m prsiapriamo na časZ7 - 7-roč. žiačkyŠtartová listinaVýsledky
Vyhlasovanie víťazov disciplín č. 1 - 6
7.žiaci200m voľný spôsobpriamo na časM10 - 10-roč. žiaciŠtartová listinaVýsledky
8.žiačky200m voľný spôsobpriamo na časZ9 - 9-roč. žiačkyŠtartová listinaVýsledky
9.žiaci50m znakpriamo na časM9 - 9-roč. žiaciŠtartová listinaVýsledky
10.žiačky50m znakpriamo na časZ8 - 8-roč. žiačkyŠtartová listinaVýsledky
11.žiaci25m znakpriamo na časM8 - 8-roč. žiaci..................
12.žiačky25m znakpriamo na časZ7 - 7-roč. žiačkyŠtartová listinaVýsledky
Vyhlasovanie víťazov disciplín č. 7 - 12
13.žiaci100m prsiapriamo na časM10 - 10-roč. žiaciŠtartová listinaVýsledky
14.žiačky100m prsiapriamo na časZ9 - 9-roč. žiačkyŠtartová listinaVýsledky
15.žiaci100m polohové pretekypriamo na časM9 - 9-roč. žiaciŠtartová listinaVýsledky
16.žiačky100m polohové pretekypriamo na časZ8 - 8-roč. žiačkyŠtartová listinaVýsledky
 
2 - 22. október 2022 - 22.10.2022 - 12:15
Vyhlasovanie víťazov disciplín č. 13 - 16
17.žiaci100m znakpriamo na časM10 - 10-roč. žiaciŠtartová listinaVýsledky
18.žiačky100m znakpriamo na časZ9 - 9-roč. žiačkyŠtartová listinaVýsledky
19.žiaci50m voľný spôsobpriamo na časM9 - 9-roč. žiaciŠtartová listinaVýsledky
20.žiačky50m voľný spôsobpriamo na časZ8 - 8-roč. žiačkyŠtartová listinaVýsledky
21.žiaci25m voľný spôsobpriamo na časM8 - 8-roč. žiaci..................
22.žiačky25m voľný spôsobpriamo na časZ7 - 7-roč. žiačkyŠtartová listinaVýsledky
Vyhlasovanie víťazov disciplín č. 17 - 22
23.žiaci100m motýlikpriamo na časM10 - 10-roč. žiaciŠtartová listinaVýsledky
24.žiačky100m motýlikpriamo na časZ9 - 9-roč. žiačkyŠtartová listinaVýsledky
25.žiaci50m motýlikpriamo na časM9 - 9-roč. žiaciŠtartová listinaVýsledky
26.žiačky50m motýlikpriamo na časZ8 - 8-roč. žiačkyŠtartová listinaVýsledky
27.žiaci25m motýlikpriamo na časM8 - 8-roč. žiaci..................
28.žiačky25m motýlikpriamo na časZ7 - 7-roč. žiačkyŠtartová listinaVýsledky
29.žiaci200m polohové pretekypriamo na časM10 - 10-roč. žiaciŠtartová listinaVýsledky
30.žiačky200m polohové pretekypriamo na časZ9 - 9-roč. žiačkyŠtartová listinaVýsledky
Vyhlasovanie víťazov disciplín č. 23 - 30