Posledná aktualizácia 07.11.2022 5:29
Štatistika prihlášok podľa klubovZlepšenia pretekárov (detaily)Kombinácia žiačky - 100m
Medailová štatistikaZlepšenia pretekárov (celkom)Kombinácia žiačky - 50m
Medailisti podľa disciplínPON2022Výsledkový súbor (Lenex)
Medailisti podľa klubovKombinácia žiaci - 100m
Multi medailistiKombinácia žiaci - 50m
 
mužiženy
voľný spôsobvoľný spôsob
50mpriamo na čas9 - 16Štartová listinaVýsledky 50mpriamo na čas8 - 15Štartová listinaVýsledky
100mpriamo na čas9 - 16Štartová listinaVýsledky 100mpriamo na čas8 - 15Štartová listinaVýsledky
200mpriamo na čas9 - 16Štartová listinaVýsledky 200mpriamo na čas8 - 15Štartová listinaVýsledky
 
znakznak
50mpriamo na čas9 - 16Štartová listinaVýsledky 50mpriamo na čas8 - 15Štartová listinaVýsledky
100mpriamo na čas9 - 16Štartová listinaVýsledky 100mpriamo na čas8 - 15Štartová listinaVýsledky
 
prsiaprsia
50mpriamo na čas9 - 16Štartová listinaVýsledky 50mpriamo na čas8 - 15Štartová listinaVýsledky
100mpriamo na čas9 - 16Štartová listinaVýsledky 100mpriamo na čas8 - 15Štartová listinaVýsledky
 
motýlikmotýlik
50mpriamo na čas9 - 16Štartová listinaVýsledky 50mpriamo na čas8 - 15Štartová listinaVýsledky
100mpriamo na čas9 - 16Štartová listinaVýsledky 100mpriamo na čas8 - 15Štartová listinaVýsledky
 
polohové pretekypolohové preteky
200mpriamo na čas9 - 16Štartová listinaVýsledky 200mpriamo na čas8 - 15Štartová listinaVýsledky
 
Ostatné disciplíny
11.mix4 x 50m polohové pretekypriamo na čas8 - 16 roč.Štartová listinaVýsledky
22.mix4 x 50m voľný spôsobpriamo na čas8 - 16 roč.Štartová listinaVýsledky
Štatistika prihlášok podľa klubovZlepšenia pretekárov (detaily)Kombinácia žiačky - 100m
Medailová štatistikaZlepšenia pretekárov (celkom)Kombinácia žiačky - 50m
Medailisti podľa disciplínPON2022Výsledkový súbor (Lenex)
Medailisti podľa klubovKombinácia žiaci - 100m
Multi medailistiKombinácia žiaci - 50m
 
1 - 5. november 2022 - 05.11.2022 - 9:00
Otvárací ceremoniál - Open ceremony
1.žiaci50m voľný spôsobpriamo na čas9 - 16 roč.Štartová listinaVýsledky
2.žiačky50m voľný spôsobpriamo na čas8 - 15 roč.Štartová listinaVýsledky
3.žiaci100m prsiapriamo na čas9 - 16 roč.Štartová listinaVýsledky
4.žiačky100m prsiapriamo na čas8 - 15 roč.Štartová listinaVýsledky
5.žiaci50m motýlikpriamo na čas9 - 16 roč.Štartová listinaVýsledky
6.žiačky50m motýlikpriamo na čas8 - 15 roč.Štartová listinaVýsledky
7.žiaci100m znakpriamo na čas9 - 16 roč.Štartová listinaVýsledky
8.žiačky100m znakpriamo na čas8 - 15 roč.Štartová listinaVýsledky
9.žiaci200m voľný spôsobpriamo na čas9 - 16 roč.Štartová listinaVýsledky
10.žiačky200m voľný spôsobpriamo na čas8 - 15 roč.Štartová listinaVýsledky
11.mix4 x 50m polohové pretekypriamo na čas8 - 16 roč.Štartová listinaVýsledky
Vyhlasovanie víťazov disciplín č. 1 - 11; Victory Ceremony Disciplines 1 - 11
 
2 - 5. november 2022 - 05.11.2022 - 15:00
12.žiačky100m voľný spôsobpriamo na čas8 - 15 roč.Štartová listinaVýsledky
13.žiaci100m voľný spôsobpriamo na čas9 - 16 roč.Štartová listinaVýsledky
14.žiačky50m prsiapriamo na čas8 - 15 roč.Štartová listinaVýsledky
15.žiaci50m prsiapriamo na čas9 - 16 roč.Štartová listinaVýsledky
16.žiačky100m motýlikpriamo na čas8 - 15 roč.Štartová listinaVýsledky
17.žiaci100m motýlikpriamo na čas9 - 16 roč.Štartová listinaVýsledky
Vyhlasovanie víťazov disciplín č. 12 - 21; Victory Ceremony Disciplines 12 - 17
18.žiačky50m znakpriamo na čas8 - 15 roč.Štartová listinaVýsledky
19.žiaci50m znakpriamo na čas9 - 16 roč.Štartová listinaVýsledky
20.žiačky200m polohové pretekypriamo na čas8 - 15 roč.Štartová listinaVýsledky
21.žiaci200m polohové pretekypriamo na čas9 - 16 roč.Štartová listinaVýsledky
22.mix4 x 50m voľný spôsobpriamo na čas8 - 16 roč.Štartová listinaVýsledky
Vyhlasovanie víťazov disciplíny č. 18 - 22, pohára družstiev a najlepších výkonov
Victory Ceremony Discipline 18 - 22, Team Cup, The results of combination