Última actualització 15/10/2021 22:43
Club Natació Sant Feliu - www.cnsf.cat
Masc.Fem.
LliureLliure
50mFinal contrarellotgeOpen.................. 50mFinal contrarellotgeOpen..................
100mFinal contrarellotgeOpen.................. 100mFinal contrarellotgeOpen..................
 
Esquena Esquena
50mFinal contrarellotgeOpen.................. 50mFinal contrarellotgeOpen..................
100mFinal contrarellotgeOpen.................. 100mFinal contrarellotgeOpen..................
 
Braça Braça
50mFinal contrarellotgeOpen.................. 50mFinal contrarellotgeOpen..................
100mFinal contrarellotgeOpen.................. 100mFinal contrarellotgeOpen..................
 
PapallonaPapallona
50mFinal contrarellotgeOpen.................. 50mFinal contrarellotgeOpen..................
100mFinal contrarellotgeOpen.................. 100mFinal contrarellotgeOpen..................
 
EstilsEstils
100mFinal contrarellotgeOpen.................. 100mFinal contrarellotgeOpen..................
 
Altres proves
1001.Tots50m LliurePrelim20:00Open..................
1002.Tots50m BraçaPrelim20:03Open..................
1.Tots800m LliureFinal contrarellotge12:27Open..................
2001.Tots50m BraçaSemifinal20:06Open..................
3002.Tots50m PapallonaFinal20:09Open..................
3001.Tots50m PapallonaFinal20:12Open..................
101.Tots3000m LliureFinal contrarellotge12:47Open..................
6.Tots200m PapallonaFinal contrarellotgeOpen..................
9.Tots400m EstilsFinal contrarellotgeOpen..................
12.Tots200m EsquenaSèries lentesOpen..................
15.Tots400m LliureSèries lentesOpen..................
21.Tots200m BraçaSèries lentesOpen..................
24.Tots200m EstilsSèries lentesOpen..................
27.Tots200m LliureSèries lentesOpen..................
16.Tots1500m LliureFinal contrarellotgeOpen..................
1 - 1ª Jornada, 1ª Sessió - 18/12/2021 - 12:15
7.Masc.50m LliureSèries lentes12:15Open..................
8.Fem.50m LliureSèries lentes12:19Open..................
2.Masc.50m BraçaSèries lentes12:23Open..................
3.Fem.50m BraçaSèries lentes12:25Open..................
1.Tots800m LliureFinal contrarellotge12:27Open..................
22.Masc.50m EsquenaSèries lentes12:43Open..................
23.Fem.50m EsquenaSèries lentes12:45Open..................
101.Tots3000m LliureFinal contrarellotge12:47Open..................
17.Masc.50m PapallonaSèries lentes13:42Open..................
18.Fem.50m PapallonaSèries lentes13:44Open..................
 
2 - 1ª Jornada, 2ª Sessió - 18/12/2021 - 15:20
14h00 - Accès instal.lació Torn escalfament nº 1
14h15 - Inici escalfament Torn nº 1
14h15 - Accès instal.lació Torn escalfament nº 2
14h30 - Fase Final Premi Taula Catalana Màster ("Sorteig estil a nedar a cada el.liminatòra")
14h35 - Fi escalfament Torn nº 1
14h45 - Inici Escalfament Torn nº 2
15h05 - Fi escalfament Torn nº 2
2.Masc.50m BraçaSèrie Ràpida15:20Open..................
3.Fem.50m BraçaSèrie Ràpida15:28Open..................
4.Masc.100m EsquenaSèries lentesOpen..................
5.Fem.100m EsquenaSèries lentesOpen..................
6.Tots200m PapallonaFinal contrarellotgeOpen..................
7.Masc.50m LliureSèrie RàpidaOpen..................
8.Fem.50m LliureSèrie RàpidaOpen..................
9.Tots400m EstilsFinal contrarellotgeOpen..................
10.Masc.100m BraçaSèries lentesOpen..................
11.Fem.100m BraçaSèries lentesOpen..................
12.Tots200m EsquenaSèries lentesOpen..................
13.Masc.100m EstilsSèries lentesOpen..................
14.Fem.100m EstilsSèries lentesOpen..................
15.Tots400m LliureSèries lentesOpen..................
17.Masc.50m PapallonaSèrie RàpidaOpen..................
18.Fem.50m PapallonaSèrie RàpidaOpen..................
19.Masc.100m LliureSèries lentesOpen..................
20.Fem.100m LliureSèries lentesOpen..................
21.Tots200m BraçaSèries lentesOpen..................
22.Masc.50m EsquenaSèrie RàpidaOpen..................
23.Fem.50m EsquenaSèrie RàpidaOpen..................
24.Tots200m EstilsSèries lentesOpen..................
25.Masc.100m PapallonaSèries lentesOpen..................
26.Fem.100m PapallonaSèries lentesOpen..................
27.Tots200m LliureSèries lentesOpen..................
16.Tots1500m LliureFinal contrarellotgeOpen..................
 
3 - 1ª Jornada, 3ª Sessió - 18/12/2021 - 12:00
27.Tots200m LliureSèrie RàpidaOpen..................
4.Masc.100m EsquenaSèrie RàpidaOpen..................
5.Fem.100m EsquenaSèrie RàpidaOpen..................
10.Masc.100m BraçaSèrie RàpidaOpen..................
11.Fem.100m BraçaSèrie RàpidaOpen..................
12.Tots200m EsquenaSèrie RàpidaOpen..................
13.Masc.100m EstilsSèrie RàpidaOpen..................
14.Fem.100m EstilsSèrie RàpidaOpen..................
19.Masc.100m LliureSèrie RàpidaOpen..................
20.Fem.100m LliureSèrie RàpidaOpen..................
21.Tots200m BraçaSèrie RàpidaOpen..................
24.Tots200m EstilsSèrie RàpidaOpen..................
25.Masc.100m PapallonaSèrie RàpidaOpen..................
26.Fem.100m PapallonaSèrie RàpidaOpen..................
15.Tots400m LliureSèrie RàpidaOpen..................
 
4 - Premi Taula Catalana General (Fase Final) - 18/12/2021 - 20:00
El.liminatòria General M i F - Estil a nedar (?)
1001.Tots50m LliurePrelim20:00Open..................
El.liminatòria Local CNSF M i F - Estil a nedar (?)
1002.Tots50m BraçaPrelim20:03Open..................
Semi-Final General M i F - Estil a nedar (?)
2001.Tots50m BraçaSemifinal20:06Open..................
Final Local CNSF M i F - Estil a nedar (?)
3002.Tots50m PapallonaFinal20:09Open..................
Final General M i F - Estil a nedar (?)
3001.Tots50m PapallonaFinal20:12Open..................
Entrega Premis % millora marques M i F
Entrega Premis Taula Catalana Màster General M i F / Local CNSF M i F
Fi de la Competició