Posledná aktualizácia 04.10.2021 21:31
mužiženy
voľný spôsobvoľný spôsob
50mfináleOpen.................. 50mfináleOpen..................
50msemifináleOpen.................. 50msemifináleOpen..................
50mrozplavbyOpen.................. 50mrozplavbyOpen..................
100mfináleOpen.................. 100mfináleOpen..................
100mrozplavbyOpen.................. 100mrozplavbyOpen..................
200mfináleOpen.................. 200mfináleOpen..................
200mrozplavbyOpen.................. 200mrozplavbyOpen..................
400mfináleOpen.................. 400mfináleOpen..................
400mrozplavbyOpen.................. 400mrozplavbyOpen..................
800mpriamo na časOpen.................. 800mpriamo na časOpen..................
1500mpriamo na časOpen.................. 1500mpriamo na časOpen..................
 
znakznak
50mfináleOpen.................. 50mfináleOpen..................
50msemifináleOpen.................. 50msemifináleOpen..................
50mrozplavbyOpen.................. 50mrozplavbyOpen..................
100mfináleOpen.................. 100mfináleOpen..................
100mrozplavbyOpen.................. 100mrozplavbyOpen..................
200mfináleOpen.................. 200mfináleOpen..................
200mrozplavbyOpen.................. 200mrozplavbyOpen..................
 
prsiaprsia
50mfináleOpen.................. 50mfináleOpen..................
50msemifináleOpen.................. 50msemifináleOpen..................
50mrozplavbyOpen.................. 50mrozplavbyOpen..................
100mfináleOpen.................. 100mfináleOpen..................
100mrozplavbyOpen.................. 100mrozplavbyOpen..................
200mfináleOpen.................. 200mfináleOpen..................
200mrozplavbyOpen.................. 200mrozplavbyOpen..................
 
motýlikmotýlik
50mfináleOpen.................. 50mfináleOpen..................
50msemifináleOpen.................. 50msemifináleOpen..................
50mrozplavbyOpen.................. 50mrozplavbyOpen..................
100mfináleOpen.................. 100mfináleOpen..................
100mrozplavbyOpen.................. 100mrozplavbyOpen..................
200mfináleOpen.................. 200mfináleOpen..................
200mrozplavbyOpen.................. 200mrozplavbyOpen..................
 
polohové pretekypolohové preteky
100mfináleOpen.................. 100mfináleOpen..................
100mrozplavbyOpen.................. 100mrozplavbyOpen..................
200mfináleOpen.................. 200mfináleOpen..................
200mrozplavbyOpen.................. 200mrozplavbyOpen..................
400mfináleOpen.................. 400mfináleOpen..................
400mrozplavbyOpen.................. 400mrozplavbyOpen..................
 
voľný spôsob štafetavoľný spôsob štafeta
4 x 100mpriamo na časOpen.................. 4 x 100mpriamo na časOpen..................
 
polohové preteky štafetapolohové preteky štafeta
4 x 100mpriamo na časOpen.................. 4 x 100mpriamo na časOpen..................
 
Ostatné disciplíny
15.mix4 x 100m polohové pretekypriamo na časOpen..................
42.mix4 x 100m voľný spôsobpriamo na časOpen..................
1 - 22. október 2021 - 22.10.2021 - 10:00
1.muži50m motýlikrozplavbyOpen..................
2.ženy50m motýlikrozplavbyOpen..................
3.muži50m znakrozplavbyOpen..................
4.ženy50m znakrozplavbyOpen..................
5.muži400m polohové pretekyrozplavbyOpen..................
6.ženy400m polohové pretekyrozplavbyOpen..................
7.muži200m voľný spôsobrozplavbyOpen..................
8.ženy200m voľný spôsobrozplavbyOpen..................
9.muži100m prsiarozplavbyOpen..................
10.ženy100m prsiarozplavbyOpen..................
11.muži1500m voľný spôsobpomalšie rozpl.Open..................
12.ženy1500m voľný spôsobpomalšie rozpl.Open..................
13.muži4 x 100m polohové pretekypriamo na časOpen..................
14.ženy4 x 100m polohové pretekypriamo na časOpen..................
 
2 - 22. október 2021 - 22.10.2021 - 17:00
1.muži50m motýliksemifináleOpen..................
2.ženy50m motýliksemifináleOpen..................
3.muži50m znaksemifináleOpen..................
4.ženy50m znaksemifináleOpen..................
5.muži400m polohové pretekyfináleOpen..................
6.ženy400m polohové pretekyfináleOpen..................
7.muži200m voľný spôsobfináleOpen..................
8.ženy200m voľný spôsobfináleOpen..................
9.muži100m prsiafináleOpen..................
10.ženy100m prsiafináleOpen..................
1.muži50m motýlikfináleOpen..................
2.ženy50m motýlikfináleOpen..................
3.muži50m znakfináleOpen..................
4.ženy50m znakfináleOpen..................
11.muži1500m voľný spôsobnajrýchlejšia rozpl.Open..................
12.ženy1500m voľný spôsobnajrýchlejšia rozpl.Open..................
15.mix4 x 100m polohové pretekypriamo na časOpen..................
3 - 23. október 2021 - 23.10.2021 - 9:00
16.muži50m voľný spôsobrozplavbyOpen..................
17.ženy50m voľný spôsobrozplavbyOpen..................
18.muži50m prsiarozplavbyOpen..................
19.ženy50m prsiarozplavbyOpen..................
20.muži800m voľný spôsobpomalšie rozpl.Open..................
21.ženy800m voľný spôsobpomalšie rozpl.Open..................
22.muži200m polohové pretekyrozplavbyOpen..................
23.ženy200m polohové pretekyrozplavbyOpen..................
24.muži100m znakrozplavbyOpen..................
25.ženy100m znakrozplavbyOpen..................
26.muži200m motýlikrozplavbyOpen..................
27.ženy200m motýlikrozplavbyOpen..................
28.muži4 x 100m voľný spôsobpriamo na časOpen..................
29.ženy4 x 100m voľný spôsobpriamo na časOpen..................
 
4 - 23. október 2021 - 23.10.2021 - 17:00
16.muži50m voľný spôsobsemifináleOpen..................
17.ženy50m voľný spôsobsemifináleOpen..................
18.muži50m prsiasemifináleOpen..................
19.ženy50m prsiasemifináleOpen..................
20.muži800m voľný spôsobnajrýchlejšia rozpl.Open..................
21.ženy800m voľný spôsobnajrýchlejšia rozpl.Open..................
22.muži200m polohové pretekyfináleOpen..................
23.ženy200m polohové pretekyfináleOpen..................
24.muži100m znakfináleOpen..................
25.ženy100m znakfináleOpen..................
26.muži200m motýlikfináleOpen..................
27.ženy200m motýlikfináleOpen..................
16.muži50m voľný spôsobfináleOpen..................
17.ženy50m voľný spôsobfináleOpen..................
18.muži50m prsiafináleOpen..................
19.ženy50m prsiafináleOpen..................
5 - 24. október 2021 - 24.10.2021 - 9:00
30.muži100m voľný spôsobrozplavbyOpen..................
31.ženy100m voľný spôsobrozplavbyOpen..................
32.muži200m znakrozplavbyOpen..................
33.ženy200m znakrozplavbyOpen..................
34.muži200m prsiarozplavbyOpen..................
35.ženy200m prsiarozplavbyOpen..................
36.muži100m motýlikrozplavbyOpen..................
37.ženy100m motýlikrozplavbyOpen..................
38.muži400m voľný spôsobrozplavbyOpen..................
39.ženy400m voľný spôsobrozplavbyOpen..................
40.muži100m polohové pretekyrozplavbyOpen..................
41.ženy100m polohové pretekyrozplavbyOpen..................
 
6 - 24. október 2021 - 24.10.2021 - 16:00
30.muži100m voľný spôsobfináleOpen..................
31.ženy100m voľný spôsobfináleOpen..................
32.muži200m znakfináleOpen..................
33.ženy200m znakfináleOpen..................
34.muži200m prsiafináleOpen..................
35.ženy200m prsiafináleOpen..................
36.muži100m motýlikfináleOpen..................
37.ženy100m motýlikfináleOpen..................
38.muži400m voľný spôsobfináleOpen..................
39.ženy400m voľný spôsobfináleOpen..................
40.muži100m polohové pretekyfináleOpen..................
41.ženy100m polohové pretekyfináleOpen..................
42.mix4 x 100m voľný spôsobpriamo na časOpen..................