Posledná aktualizácia 19.07.2021 5:52
mužiženy
voľný spôsobvoľný spôsob
50mpriamo na čas11 +.................. 50mpriamo na čas10 +..................
100mpriamo na čas11 +.................. 100mpriamo na čas10 +..................
200mpriamo na čas11 +.................. 200mpriamo na čas10 +..................
400mpriamo na čas11 +.................. 400mpriamo na čas10 +..................
1500mpriamo na čas11 +.................. 800mpriamo na čas10 +..................
 
znakznak
50mpriamo na čas11 +.................. 50mpriamo na čas10 +..................
100mpriamo na čas11 +.................. 100mpriamo na čas10 +..................
200mpriamo na čas11 +.................. 200mpriamo na čas10 +..................
 
prsiaprsia
50mpriamo na čas11 +.................. 50mpriamo na čas10 +..................
100mpriamo na čas11 +.................. 100mpriamo na čas10 +..................
200mpriamo na čas11 +.................. 200mpriamo na čas10 +..................
 
motýlikmotýlik
50mpriamo na čas11 +.................. 50mpriamo na čas10 +..................
100mpriamo na čas11 +.................. 100mpriamo na čas10 +..................
200mpriamo na čas11 +.................. 200mpriamo na čas10 +..................
 
polohové pretekypolohové preteky
200mpriamo na čas11 +.................. 200mpriamo na čas10 +..................
400mpriamo na čas11 +.................. 400mpriamo na čas10 +..................
1 - 10. september 2021 - 10.09.2021 - 16:00
1.ženy400m polohové pretekypriamo na čas10 roč. a st...................
2.muži400m polohové pretekypriamo na čas11 roč. a st...................
3.ženy800m voľný spôsobpriamo na čas10 roč. a st...................
4.muži1500m voľný spôsobpriamo na čas11 roč. a st...................
2 - 11. september 2021 - 11.09.2021 - 9:00
Slávnostné otvorenie / Opening Ceremony
Vyhlasovanie víťazov / Victory Ceremony
5.ženy200m prsiapriamo na čas10 roč. a st...................
6.muži200m prsiapriamo na čas11 roč. a st...................
7.ženy100m znakpriamo na čas10 roč. a st...................
8.muži100m znakpriamo na čas11 roč. a st...................
9.ženy200m motýlikpriamo na čas10 roč. a st...................
10.muži200m motýlikpriamo na čas11 roč. a st...................
11.ženy200m voľný spôsobpriamo na čas10 roč. a st...................
12.muži200m voľný spôsobpriamo na čas11 roč. a st...................
 
3 - 11. september 2021 - 11.09.2021 - 16:00
Vyhlasovanie víťazov / Victory Ceremony
13.ženy50m voľný spôsobpriamo na čas10 roč. a st...................
14.muži50m voľný spôsobpriamo na čas11 roč. a st...................
15.ženy50m znakpriamo na čas10 roč. a st...................
16.muži50m znakpriamo na čas11 roč. a st...................
17.ženy100m prsiapriamo na čas10 roč. a st...................
18.muži100m prsiapriamo na čas11 roč. a st...................
19.ženy100m motýlikpriamo na čas10 roč. a st...................
20.muži100m motýlikpriamo na čas11 roč. a st...................
21.ženy400m voľný spôsobpriamo na čas10 roč. a st...................
22.muži400m voľný spôsobpriamo na čas11 roč. a st...................
4 - 12. september 2021 - 12.09.2021 - 9:00
Vyhlasovanie víťazov / Victory Ceremony
23.ženy50m motýlikpriamo na čas10 roč. a st...................
24.muži50m motýlikpriamo na čas11 roč. a st...................
25.ženy50m prsiapriamo na čas10 roč. a st...................
26.muži50m prsiapriamo na čas11 roč. a st...................
27.ženy100m voľný spôsobpriamo na čas10 roč. a st...................
28.muži100m voľný spôsobpriamo na čas11 roč. a st...................
29.ženy200m znakpriamo na čas10 roč. a st...................
30.muži200m znakpriamo na čas11 roč. a st...................
31.ženy200m polohové pretekypriamo na čas10 roč. a st...................
32.muži200m polohové pretekypriamo na čas11 roč. a st...................
Vyhlasovanie víťazov / Victory Ceremony