Posledná aktualizácia 15.5.2021 17:38
Štatistika prihlášok podľa klubovMedailisti podľa klubovZlepšenia pretekárov (celkom)
Medailová štatistikaMulti medailisti
Medailisti podľa disciplínZlepšenia pretekárov (detaily)
 
mužiženy
voľný spôsobvoľný spôsob
50mpriamo na čas15 +Štartová listina......... 50mpriamo na čas14 +Štartová listina.........
100mpriamo na časOpenŠtartová listinaVýsledky 100mpriamo na čas14 +Štartová listinaVýsledky
200mpriamo na čas15 +Štartová listinaVýsledky 200mpriamo na čas14 +Štartová listinaVýsledky
400mpriamo na čas15 +Štartová listina......... 400mpriamo na čas14 +Štartová listina.........
800mpriamo na čas15 +Štartová listinaVýsledky 800mpriamo na čas14 +Štartová listinaVýsledky
1500mpriamo na čas15 +Štartová listinaVýsledky 1500mpriamo na čas14 +Štartová listinaVýsledky
 
znakznak
50mpriamo na čas15 +Štartová listinaVýsledky 50mpriamo na čas14 +Štartová listinaVýsledky
100mpriamo na čas15 +Štartová listinaVýsledky 100mpriamo na čas14 +Štartová listinaVýsledky
200mpriamo na čas15 +Štartová listina......... 200mpriamo na čas14 +Štartová listina.........
 
prsiaprsia
50mpriamo na čas15 +Štartová listinaVýsledky 50mpriamo na čas14 +Štartová listinaVýsledky
100mpriamo na čas15 +Štartová listina......... 100mpriamo na čas14 +Štartová listina.........
200mpriamo na čas15 +Štartová listinaVýsledky 200mpriamo na čas14 +Štartová listinaVýsledky
 
motýlikmotýlik
50mpriamo na čas15 +Štartová listinaVýsledky 50mpriamo na čas14 +Štartová listinaVýsledky
100mpriamo na čas15 +Štartová listinaVýsledky 100mpriamo na čas14 +Štartová listinaVýsledky
200mpriamo na čas15 +Štartová listinaVýsledky 200mpriamo na čas14 +Štartová listinaVýsledky
 
polohové pretekypolohové preteky
200mpriamo na čas15 +Štartová listinaVýsledky 200mpriamo na čas14 +Štartová listinaVýsledky
400mpriamo na čas15 +Štartová listinaVýsledky 400mpriamo na čas14 +Štartová listinaVýsledky
Štatistika prihlášok podľa klubovMedailisti podľa klubovZlepšenia pretekárov (celkom)
Medailová štatistikaMulti medailisti
Medailisti podľa disciplínZlepšenia pretekárov (detaily)
 
1 - 14. máj 2021 - 14.5.2021 - 14:00
1.muži100m voľný spôsobpriamo na časOpenŠtartová listinaVýsledky
2.ženy100m voľný spôsobpriamo na čas14 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
3.muži200m prsiapriamo na čas15 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
4.ženy200m prsiapriamo na čas14 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
Vyhlasovanie víťazov disciplín 1 - 4
5.muži50m motýlikpriamo na čas15 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
6.ženy50m motýlikpriamo na čas14 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
7.muži100m znakpriamo na čas15 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
8.ženy100m znakpriamo na čas14 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
Vyhlasovanie víťazov disciplín 5 -8
9.muži1500m voľný spôsobpriamo na čas15 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
10.ženy800m voľný spôsobpriamo na čas14 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
Vyhlasovanie víťazov disciplín 9, 10
Štatistika prihlášok podľa klubovMedailisti podľa klubovZlepšenia pretekárov (celkom)
Medailová štatistikaMulti medailisti
Medailisti podľa disciplínZlepšenia pretekárov (detaily)
 
2 - 15. máj 2021 - 15.5.2021 - 9:00
11.ženy200m voľný spôsobpriamo na čas14 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
12.muži200m voľný spôsobpriamo na čas15 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
13.ženy50m znakpriamo na čas14 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
14.muži50m znakpriamo na čas15 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
Vyhlasovanie víťazov disciplín 11 - 14
15.ženy100m motýlikpriamo na čas14 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
16.muži100m motýlikpriamo na čas15 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
17.ženy400m polohové pretekypriamo na čas14 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
18.muži400m polohové pretekypriamo na čas15 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
Vyhlasovanie víťazov disciplín 15 - 18
 
3 - 15. máj 2021 - 15.5.2021 - 15:30
19.muži50m prsiapriamo na čas15 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
20.ženy50m prsiapriamo na čas14 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
21.muži200m motýlikpriamo na čas15 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
22.ženy200m motýlikpriamo na čas14 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
23.muži200m polohové pretekypriamo na čas15 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
24.ženy200m polohové pretekypriamo na čas14 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
Vyhlasovanie víťazov disciplín 19 - 24
25.muži800m voľný spôsobpriamo na čas15 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
26.ženy1500m voľný spôsobpriamo na čas14 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
Vyhlasovanie víťazov disciplín 25, 26
Štatistika prihlášok podľa klubovMedailisti podľa klubovZlepšenia pretekárov (celkom)
Medailová štatistikaMulti medailisti
Medailisti podľa disciplínZlepšenia pretekárov (detaily)
 
4 - 16. máj 2021 - 16.5.2021 - 9:00
27.ženy50m voľný spôsobpriamo na čas14 roč. a st.Štartová listina.........
28.muži50m voľný spôsobpriamo na čas15 roč. a st.Štartová listina.........
29.ženy100m prsiapriamo na čas14 roč. a st.Štartová listina.........
30.muži100m prsiapriamo na čas15 roč. a st.Štartová listina.........
31.ženy200m znakpriamo na čas14 roč. a st.Štartová listina.........
32.muži200m znakpriamo na čas15 roč. a st.Štartová listina.........
Vyhlasovanie víťazov disciplín 27 - 32
33.ženy400m voľný spôsobpriamo na čas14 roč. a st.Štartová listina.........
34.muži400m voľný spôsobpriamo na čas15 roč. a st.Štartová listina.........
Vyhlasovanie víťazov disciplín 33, 34