Posledná aktualizácia 23.12.2020 5:40
Štatistika prihlášok podľa klubovMedailisti podľa klubovZlepšenia pretekárov (celkom)
Medailová štatistikaMulti medailistiPrekonané rekordy podľa disciplín
Medailisti podľa disciplínZlepšenia pretekárov (detaily)Výsledkový súbor (Lenex)
 
mužiženy
voľný spôsobvoľný spôsob
50mpriamo na čas13 +Štartová listinaVýsledky 50mpriamo na čas12 +Štartová listinaVýsledky
100mpriamo na čas13 +Štartová listinaVýsledky 100mpriamo na čas12 +Štartová listinaVýsledky
200mpriamo na čas13 +Štartová listinaVýsledky 200mpriamo na čas12 +Štartová listinaVýsledky
400mpriamo na čas13 +Štartová listinaVýsledky 400mpriamo na čas12 +Štartová listinaVýsledky
1500mpriamo na čas13 +Štartová listinaVýsledky 800mpriamo na čas12 +Štartová listinaVýsledky
 
znakznak
50mpriamo na čas13 +Štartová listinaVýsledky 50mpriamo na čas12 +Štartová listinaVýsledky
100mpriamo na čas13 +Štartová listinaVýsledky 100mpriamo na čas12 +Štartová listinaVýsledky
200mpriamo na čas13 +Štartová listinaVýsledky 200mpriamo na čas12 +Štartová listinaVýsledky
 
prsiaprsia
50mpriamo na čas13 +Štartová listinaVýsledky 50mpriamo na čas12 +Štartová listinaVýsledky
100mpriamo na čas13 +Štartová listinaVýsledky 100mpriamo na čas12 +Štartová listinaVýsledky
200mpriamo na čas13 +Štartová listinaVýsledky 200mpriamo na čas12 +Štartová listinaVýsledky
 
motýlikmotýlik
50mpriamo na čas13 +Štartová listinaVýsledky 50mpriamo na čas12 +Štartová listinaVýsledky
100mpriamo na čas13 +Štartová listinaVýsledky 100mpriamo na čas12 +Štartová listinaVýsledky
200mpriamo na čas13 +Štartová listinaVýsledky 200mpriamo na čas12 +Štartová listinaVýsledky
 
polohové pretekypolohové preteky
100mpriamo na čas13 +Štartová listinaVýsledky 100mpriamo na čas12 +Štartová listinaVýsledky
200mpriamo na čas13 +Štartová listinaVýsledky 200mpriamo na čas12 +Štartová listinaVýsledky
400mpriamo na čas13 +Štartová listinaVýsledky 400mpriamo na čas12 +Štartová listinaVýsledky
 
voľný spôsob štafetavoľný spôsob štafeta
4 x 50mpriamo na časOpenŠtartová listinaVýsledky 4 x 50mpriamo na časOpenŠtartová listinaVýsledky
4 x 100mpriamo na časOpenŠtartová listinaVýsledky 4 x 100mpriamo na časOpenŠtartová listinaVýsledky
 
polohové preteky štafetapolohové preteky štafeta
4 x 50mpriamo na časOpenŠtartová listinaVýsledky 4 x 50mpriamo na časOpenŠtartová listinaVýsledky
Štatistika prihlášok podľa klubovMedailisti podľa klubovZlepšenia pretekárov (celkom)
Medailová štatistikaMulti medailistiPrekonané rekordy podľa disciplín
Medailisti podľa disciplínZlepšenia pretekárov (detaily)Výsledkový súbor (Lenex)
 
1 - piatok, 18. december 2020 - 18.12.2020 - 18:30
1.ženy800m voľný spôsobpriamo na čas12 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
2.muži1500m voľný spôsobpriamo na čas13 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
Vyhlasovanie víťazov 1, 2
Štatistika prihlášok podľa klubovMedailisti podľa klubovZlepšenia pretekárov (celkom)
Medailová štatistikaMulti medailistiPrekonané rekordy podľa disciplín
Medailisti podľa disciplínZlepšenia pretekárov (detaily)Výsledkový súbor (Lenex)
 
2 - sobota, 19. december 2020 - 19.12.2020 - 10:00
3.ženy400m polohové pretekypriamo na čas12 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
4.muži400m polohové pretekypriamo na čas13 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
5.ženy50m voľný spôsobpriamo na čas12 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
6.muži50m voľný spôsobpriamo na čas13 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
Vyhlasovanie víťazov 3-6
7.ženy100m prsiapriamo na čas12 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
8.muži100m prsiapriamo na čas13 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
9.ženy200m znakpriamo na čas12 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
10.muži200m znakpriamo na čas13 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
Vyhlasovanie víťazov 7-10
11.ženy50m motýlikpriamo na čas12 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
12.muži50m motýlikpriamo na čas13 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
13.ženy4 x 50m voľný spôsobpriamo na časOpenŠtartová listinaVýsledky
14.muži4 x 50m voľný spôsobpriamo na časOpenŠtartová listinaVýsledky
Vyhlasovanie víťazov 11-14
 
3 - sobota, 19. december 2020 - 19.12.2020 - 17:00
15.muži100m voľný spôsobpriamo na čas13 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
16.ženy100m voľný spôsobpriamo na čas12 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
17.muži200m prsiapriamo na čas13 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
18.ženy200m prsiapriamo na čas12 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
Vyhlasovanie víťazov 15-18
19.muži200m motýlikpriamo na čas13 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
20.ženy200m motýlikpriamo na čas12 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
21.muži50m znakpriamo na čas13 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
22.ženy50m znakpriamo na čas12 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
Vyhlasovanie víťazov 19-22
23.muži100m polohové pretekypriamo na čas13 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
24.ženy100m polohové pretekypriamo na čas12 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
25.muži400m voľný spôsobpriamo na čas13 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
26.ženy400m voľný spôsobpriamo na čas12 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
Vyhlasovanie víťazov 23-26
27.muži4 x 50m polohové pretekypriamo na časOpenŠtartová listinaVýsledky
28.ženy4 x 50m polohové pretekypriamo na časOpenŠtartová listinaVýsledky
Vyhlasovanie víťazov 27-28
Štatistika prihlášok podľa klubovMedailisti podľa klubovZlepšenia pretekárov (celkom)
Medailová štatistikaMulti medailistiPrekonané rekordy podľa disciplín
Medailisti podľa disciplínZlepšenia pretekárov (detaily)Výsledkový súbor (Lenex)
 
4 - nedeľa, 20. december 2020 - 20.12.2020 - 10:00
29.muži50m prsiapriamo na čas13 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
30.ženy50m prsiapriamo na čas12 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
31.muži200m voľný spôsobpriamo na čas13 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
32.ženy200m voľný spôsobpriamo na čas12 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
Vyhlasovanie víťazov 29-32
33.muži100m znakpriamo na čas13 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
34.ženy100m znakpriamo na čas12 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
35.muži100m motýlikpriamo na čas13 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
36.ženy100m motýlikpriamo na čas12 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
Vyhlasovanie víťazov 33-36
37.muži200m polohové pretekypriamo na čas13 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
38.ženy200m polohové pretekypriamo na čas12 roč. a st.Štartová listinaVýsledky
39.muži4 x 100m voľný spôsobpriamo na časOpenŠtartová listinaVýsledky
40.ženy4 x 100m voľný spôsobpriamo na časOpenŠtartová listinaVýsledky
Vyhlasovanie víťazov 37-40