Posledná aktualizácia 15.11.2020 15:36
mužiženy
voľný spôsobvoľný spôsob
50mpriamo na čas13 +.................. 50mpriamo na čas12 +..................
100mpriamo na čas13 +.................. 100mpriamo na čas12 +..................
200mpriamo na čas13 +.................. 200mpriamo na čas12 +..................
400mpriamo na čas13 +.................. 400mpriamo na čas12 +..................
800mpriamo na čas13 +.................. 800mpriamo na čas12 +..................
1500mpriamo na čas13 +.................. 1500mpriamo na čas12 +..................
 
znakznak
50mpriamo na čas13 +.................. 50mpriamo na čas12 +..................
100mpriamo na čas13 +.................. 100mpriamo na čas12 +..................
200mpriamo na čas13 +.................. 200mpriamo na čas12 +..................
 
prsiaprsia
50mpriamo na čas13 +.................. 50mpriamo na čas12 +..................
100mpriamo na čas13 +.................. 100mpriamo na čas12 +..................
200mpriamo na čas13 +.................. 200mpriamo na čas12 +..................
 
motýlikmotýlik
50mpriamo na čas13 +.................. 50mpriamo na čas12 +..................
100mpriamo na čas13 +.................. 100mpriamo na čas12 +..................
200mpriamo na čas13 +.................. 200mpriamo na čas12 +..................
 
polohové pretekypolohové preteky
200mpriamo na čas13 +.................. 200mpriamo na čas12 +..................
400mpriamo na čas13 +.................. 400mpriamo na čas12 +..................
1 - 19. december 2020 - 19.12.2020 - 9:30
1.ženy200m voľný spôsobpriamo na čas12 roč. a st...................
2.muži200m voľný spôsobpriamo na čas13 roč. a st...................
3.ženy100m prsiapriamo na čas12 roč. a st...................
4.muži100m prsiapriamo na čas13 roč. a st...................
5.ženy200m motýlikpriamo na čas12 roč. a st...................
6.muži200m motýlikpriamo na čas13 roč. a st...................
7.ženy100m znakpriamo na čas12 roč. a st...................
8.muži100m znakpriamo na čas13 roč. a st...................
9.ženy800m voľný spôsobpriamo na čas12 roč. a st...................
10.muži800m voľný spôsobpriamo na čas13 roč. a st...................
 
2 - 19. december 2020 - 19.12.2020 - 15:30
11.muži50m voľný spôsobpriamo na čas13 roč. a st...................
12.ženy50m voľný spôsobpriamo na čas12 roč. a st...................
13.muži50m prsiapriamo na čas13 roč. a st...................
14.ženy50m prsiapriamo na čas12 roč. a st...................
15.muži400m polohové pretekypriamo na čas13 roč. a st...................
16.ženy400m polohové pretekypriamo na čas12 roč. a st...................
17.muži100m motýlikpriamo na čas13 roč. a st...................
18.ženy100m motýlikpriamo na čas12 roč. a st...................
19.muži200m znakpriamo na čas13 roč. a st...................
20.ženy200m znakpriamo na čas12 roč. a st...................
21.muži400m voľný spôsobpriamo na čas13 roč. a st...................
22.ženy400m voľný spôsobpriamo na čas12 roč. a st...................
3 - 20. december 2020 - 20.12.2020 - 9:00
23.ženy50m motýlikpriamo na čas12 roč. a st...................
24.muži50m motýlikpriamo na čas13 roč. a st...................
25.ženy50m znakpriamo na čas12 roč. a st...................
26.muži50m znakpriamo na čas13 roč. a st...................
27.ženy100m voľný spôsobpriamo na čas12 roč. a st...................
28.muži100m voľný spôsobpriamo na čas13 roč. a st...................
29.ženy200m polohové pretekypriamo na čas12 roč. a st...................
30.muži200m polohové pretekypriamo na čas13 roč. a st...................
31.ženy200m prsiapriamo na čas12 roč. a st...................
32.muži200m prsiapriamo na čas13 roč. a st...................
33.ženy1500m voľný spôsobpriamo na čas12 roč. a st...................
34.muži1500m voľný spôsobpriamo na čas13 roč. a st...................