Posledná aktualizácia 16.07.2020 6:06
mužiženy
voľný spôsobvoľný spôsob
50mpriamo na čas13 +.................. 50mpriamo na čas12 +..................
100mpriamo na čas13 +.................. 100mpriamo na čas12 +..................
200mpriamo na čas13 +.................. 200mpriamo na čas12 +..................
400mpriamo na čas13 +.................. 400mpriamo na čas12 +..................
800mpriamo na čas13 +.................. 800mpriamo na čas12 +..................
1500mpriamo na čas13 +.................. 1500mpriamo na čas12 +..................
 
znakznak
50mpriamo na čas13 +.................. 50mpriamo na čas12 +..................
100mpriamo na čas13 +.................. 100mpriamo na čas12 +..................
200mpriamo na čas13 +.................. 200mpriamo na čas12 +..................
 
prsiaprsia
50mpriamo na čas13 +.................. 50mpriamo na čas12 +..................
100mpriamo na čas13 +.................. 100mpriamo na čas12 +..................
200mpriamo na čas13 +.................. 200mpriamo na čas12 +..................
 
motýlikmotýlik
50mpriamo na čas13 +.................. 50mpriamo na čas12 +..................
100mpriamo na čas13 +.................. 100mpriamo na čas12 +..................
200mpriamo na čas13 +.................. 200mpriamo na čas12 +..................
 
polohové pretekypolohové preteky
200mpriamo na čas13 +.................. 200mpriamo na čas12 +..................
400mpriamo na čas13 +.................. 400mpriamo na čas12 +..................
1 - piatok, 9. október 2020 - 09.10.2020 - 13:00
1.muži200m voľný spôsobpriamo na čas13 roč. a st...................
2.ženy100m voľný spôsobpriamo na čas12 roč. a st...................
3.muži100m prsiapriamo na čas13 roč. a st...................
4.ženy100m prsiapriamo na čas12 roč. a st...................
vyhlasovanie víťazov, disciplíny 1-4
5.muži50m motýlikpriamo na čas13 roč. a st...................
6.ženy50m motýlikpriamo na čas12 roč. a st...................
7.muži200m znakpriamo na čas13 roč. a st...................
8.ženy200m znakpriamo na čas12 roč. a st...................
vyhlasovanie víťazov, disciplíny 5-8
9.muži1500m voľný spôsobpriamo na čas13 roč. a st...................
10.ženy800m voľný spôsobpriamo na čas12 roč. a st...................
vyhlasovanie víťazov, disciplíny 9,10
2 - sobota, 10. október 2020 - 10.10.2020 - 9:00
11.ženy50m voľný spôsobpriamo na čas12 roč. a st...................
12.muži50m voľný spôsobpriamo na čas13 roč. a st...................
13.ženy200m prsiapriamo na čas12 roč. a st...................
14.muži200m prsiapriamo na čas13 roč. a st...................
vyhlasovanie víťazov, disciplíny 11-14
15.ženy100m motýlikpriamo na čas12 roč. a st...................
16.muži100m motýlikpriamo na čas13 roč. a st...................
17.ženy400m polohové pretekypriamo na čas12 roč. a st...................
18.muži400m polohové pretekypriamo na čas13 roč. a st...................
vyhlasovanie víťazov, disciplíny 15-18
 
3 - sobota, 10. október 2020 - 10.10.2020 - 15:30
19.muži100m znakpriamo na čas13 roč. a st...................
20.ženy100m znakpriamo na čas12 roč. a st...................
21.muži200m motýlikpriamo na čas13 roč. a st...................
22.ženy200m motýlikpriamo na čas12 roč. a st...................
vyhlasovanie víťazov, disciplíny 19-22
23.muži50m prsiapriamo na čas13 roč. a st...................
24.ženy50m prsiapriamo na čas12 roč. a st...................
25.muži400m voľný spôsobpriamo na čas13 roč. a st...................
26.ženy400m voľný spôsobpriamo na čas12 roč. a st...................
vyhlasovanie víťazov, disciplíny 23-26
4 - nedeľa, 11. október 2020 - 11.10.2020 - 9:00
27.ženy200m voľný spôsobpriamo na čas12 roč. a st...................
28.muži100m voľný spôsobpriamo na čas13 roč. a st...................
29.ženy50m znakpriamo na čas12 roč. a st...................
30.muži50m znakpriamo na čas13 roč. a st...................
vyhlasovanie víťazov, disciplíny 27-30
31.ženy200m polohové pretekypriamo na čas12 roč. a st...................
32.muži200m polohové pretekypriamo na čas13 roč. a st...................
vyhlasovanie víťazov, disciplíny 31,32
33.ženy1500m voľný spôsobpriamo na čas12 roč. a st...................
34.muži800m voľný spôsobpriamo na čas13 roč. a st...................
vyhlasovanie víťazov, disciplíny 33,34