Posledná aktualizácia 12.7.2020 23:36
mužiženy
voľný spôsobvoľný spôsob
50mpriamo na čas9 - 18.................. 50mpriamo na čas8 - 17..................
100mpriamo na čas9 - 18.................. 100mpriamo na čas8 - 17..................
 
znakznak
50mpriamo na čas9 - 18.................. 50mpriamo na čas8 - 17..................
100mpriamo na čas9 - 18.................. 100mpriamo na čas8 - 17..................
 
prsiaprsia
50mpriamo na čas9 - 18.................. 50mpriamo na čas8 - 17..................
100mpriamo na čas9 - 18.................. 100mpriamo na čas8 - 17..................
 
motýlikmotýlik
50mpriamo na čas9 - 18.................. 50mpriamo na čas8 - 17..................
100mpriamo na čas9 - 18.................. 100mpriamo na čas8 - 17..................
 
polohové pretekypolohové preteky
100mpriamo na čas9 - 18.................. 100mpriamo na čas8 - 17..................
200mpriamo na čas9 - 18.................. 200mpriamo na čas8 - 17..................
1 - 26. september 2020 - 26.9.2020 - 9:00
1.ženy200m polohové pretekypriamo na čas8 - 17 roč...................
2.žiaci200m polohové pretekypriamo na čas9 - 18 roč...................
3.ženy50m prsiapriamo na čas8 - 17 roč...................
4.žiaci50m prsiapriamo na čas9 - 18 roč...................
5.ženy100m voľný spôsobpriamo na čas8 - 17 roč...................
6.žiaci100m voľný spôsobpriamo na čas9 - 18 roč...................
7.ženy50m motýlikpriamo na čas8 - 17 roč...................
8.žiaci50m motýlikpriamo na čas9 - 18 roč...................
9.ženy100m znakpriamo na čas8 - 17 roč...................
10.žiaci100m znakpriamo na čas9 - 18 roč...................
 
2 - 26. september 2020 - 26.9.2020 - 15:00
11.žiaci100m polohové pretekypriamo na čas9 - 18 roč...................
12.ženy100m polohové pretekypriamo na čas8 - 17 roč...................
13.žiaci50m voľný spôsobpriamo na čas9 - 18 roč...................
14.ženy50m voľný spôsobpriamo na čas8 - 17 roč...................
15.žiaci100m prsiapriamo na čas9 - 18 roč...................
16.ženy100m prsiapriamo na čas8 - 17 roč...................
17.žiaci50m znakpriamo na čas9 - 18 roč...................
18.ženy50m znakpriamo na čas8 - 17 roč...................
19.žiaci100m motýlikpriamo na čas9 - 18 roč...................
20.ženy100m motýlikpriamo na čas8 - 17 roč...................