Posledná aktualizácia 19.07.2020 7:47
mužiženy
voľný spôsobvoľný spôsob
50mpriamo na čas13 +.................. 50mpriamo na čas12 +..................
100mpriamo na čas13 +.................. 100mpriamo na čas12 +..................
200mpriamo na čas13 +.................. 200mpriamo na čas12 +..................
400mpriamo na čas13 +.................. 400mpriamo na čas12 +..................
 
znakznak
50mpriamo na čas13 +.................. 50mpriamo na čas12 +..................
100mpriamo na čas13 +.................. 100mpriamo na čas12 +..................
200mpriamo na čas13 +.................. 200mpriamo na čas12 +..................
 
prsiaprsia
50mpriamo na čas13 +.................. 50mpriamo na čas12 +..................
100mpriamo na čas13 +.................. 100mpriamo na čas12 +..................
200mpriamo na čas13 +.................. 200mpriamo na čas12 +..................
 
motýlikmotýlik
50mpriamo na čas13 +.................. 50mpriamo na čas12 +..................
100mpriamo na čas13 +.................. 100mpriamo na čas12 +..................
200mpriamo na čas13 +.................. 200mpriamo na čas12 +..................
 
polohové pretekypolohové preteky
200mpriamo na čas13 +.................. 200mpriamo na čas12 +..................
400mpriamo na čas13 +.................. 400mpriamo na čas12 +..................
1 - sobota, 24. október 2020 - 24.10.2020 - 9:00
1.muži100m voľný spôsobpriamo na čas13 roč. a st...................
2.ženy100m voľný spôsobpriamo na čas12 roč. a st...................
3.muži50m prsiapriamo na čas13 roč. a st...................
4.ženy50m prsiapriamo na čas12 roč. a st...................
5.muži200m motýlikpriamo na čas13 roč. a st...................
6.ženy200m motýlikpriamo na čas12 roč. a st...................
7.muži100m znakpriamo na čas13 roč. a st...................
8.ženy100m znakpriamo na čas12 roč. a st...................
9.muži400m polohové pretekypriamo na čas13 roč. a st...................
10.ženy400m polohové pretekypriamo na čas12 roč. a st...................
 
2 - sobota, 24. október 2020 - 24.10.2020 - 15:00
11.muži200m voľný spôsobpriamo na čas13 roč. a st...................
12.ženy200m voľný spôsobpriamo na čas12 roč. a st...................
13.muži100m prsiapriamo na čas13 roč. a st...................
14.ženy100m prsiapriamo na čas12 roč. a st...................
15.muži50m motýlikpriamo na čas13 roč. a st...................
16.ženy50m motýlikpriamo na čas12 roč. a st...................
17.muži200m znakpriamo na čas13 roč. a st...................
18.ženy200m znakpriamo na čas12 roč. a st...................
19.muži200m polohové pretekypriamo na čas13 roč. a st...................
20.ženy200m polohové pretekypriamo na čas12 roč. a st...................
3 - nedeľa, 25. október 2020 - 25.10.2020 - 9:00
21.muži50m voľný spôsobpriamo na čas13 roč. a st...................
22.ženy50m voľný spôsobpriamo na čas12 roč. a st...................
23.muži200m prsiapriamo na čas13 roč. a st...................
24.ženy200m prsiapriamo na čas12 roč. a st...................
25.muži100m motýlikpriamo na čas13 roč. a st...................
26.ženy100m motýlikpriamo na čas12 roč. a st...................
27.muži50m znakpriamo na čas13 roč. a st...................
28.ženy50m znakpriamo na čas12 roč. a st...................
29.muži400m voľný spôsobpriamo na čas13 roč. a st...................
30.ženy400m voľný spôsobpriamo na čas12 roč. a st...................