Posledná aktualizácia 22.6.2020 14:44
Štatistika prihlášok podľa klubov
 
mužiženy
voľný spôsobvoľný spôsob
25mpriamo na čas- 9.................. 25mpriamo na čas- 8..................
50mpriamo na čas10 - 12.................. 50mpriamo na čas9 - 11..................
50mpriamo na čas13 +.................. 50mpriamo na čas12 +..................
100mfinále13 +.................. 100mfinále12 +..................
100mrozplavby13 +.................. 100mrozplavby12 +..................
100mpriamo na čas10 - 12.................. 100mpriamo na čas9 - 11..................
200mpriamo na čas10 +.................. 200mpriamo na čas9 +..................
 
znakznak
25mpriamo na čas- 9.................. 25mpriamo na čas- 8..................
50mpriamo na čas10 - 12.................. 50mpriamo na čas9 - 11..................
50mpriamo na čas13 +.................. 50mpriamo na čas12 +..................
100mfinále13 +.................. 100mfinále12 +..................
100mrozplavby13 +.................. 100mrozplavby12 +..................
100mpriamo na čas10 - 12.................. 100mpriamo na čas9 - 11..................
 
prsiaprsia
25mpriamo na čas- 9.................. 25mpriamo na čas- 8..................
50mpriamo na čas10 - 12.................. 50mpriamo na čas9 - 11..................
50mpriamo na čas13 +.................. 50mpriamo na čas12 +..................
100mfinále13 +.................. 100mfinále12 +..................
100mrozplavby13 +.................. 100mrozplavby12 +..................
100mpriamo na čas10 - 12.................. 100mpriamo na čas9 - 11..................
 
motýlikmotýlik
25mpriamo na čas- 9.................. 25mpriamo na čas- 8..................
50mpriamo na čas10 - 12.................. 50mpriamo na čas9 - 11..................
50mpriamo na čas13 +.................. 50mpriamo na čas12 +..................
100mfinále13 +.................. 100mfinále12 +..................
100mrozplavby13 +.................. 100mrozplavby12 +..................
100mpriamo na čas10 - 12.................. 100mpriamo na čas9 - 11..................
 
polohové pretekypolohové preteky
100mpriamo na čas13 +.................. 100mpriamo na čas12 +..................
200mpriamo na čas13 +.................. 200mpriamo na čas12 +..................
 
Ostatné disciplíny
33.mix4 x 25m voľný spôsobpriamo na časN2..................
56.mix4 x 50m voľný spôsobpriamo na časOpenPrihlášky.........
Štatistika prihlášok podľa klubov
 
1 - 19. september 2020 - 19.9.2020 - 9:00
1.muži100m polohové pretekypriamo na čas9:0013 roč. a st...................
2.ženy100m polohové pretekypriamo na čas12 roč. a st...................
3.žiaci50m voľný spôsobpriamo na čas10 - 12 roč...................
4.žiačky50m voľný spôsobpriamo na čas9 - 11 roč...................
5.muži100m voľný spôsobrozplavby13 roč. a st...................
6.ženy100m voľný spôsobrozplavby12 roč. a st...................
7.žiaci25m voľný spôsobpriamo na časN2..................
8.žiačky25m voľný spôsobpriamo na časN2..................
9.žiaci50m prsiapriamo na čas10 - 12 roč...................
10.žiačky50m prsiapriamo na čas9 - 11 roč...................
11.muži100m prsiarozplavby13 roč. a st...................
12.ženy100m prsiarozplavby12 roč. a st...................
13.žiaci25m prsiapriamo na časN2..................
14.žiačky25m prsiapriamo na časN2..................
15.žiaci50m znakpriamo na čas10 - 12 roč...................
16.žiačky50m znakpriamo na čas9 - 11 roč...................
17.muži100m znakrozplavby13 roč. a st...................
18.ženy100m znakrozplavby12 roč. a st...................
19.žiaci50m motýlikpriamo na čas10 - 12 roč...................
20.žiačky50m motýlikpriamo na čas9 - 11 roč...................
21.muži100m motýlikrozplavby13 roč. a st...................
22.ženy100m motýlikrozplavby12 roč. a st...................
 
2 - 19. september 2020 - 19.9.2020 - 15:00
23.ženy100m voľný spôsobfinále12 roč. a st...................
24.muži100m voľný spôsobfinále13 roč. a st...................
25.žiačky25m motýlikpriamo na časN2..................
26.žiaci25m motýlikpriamo na časN2..................
27.ženy100m prsiafinále12 roč. a st...................
28.muži100m prsiafinále13 roč. a st...................
29.žiačky25m znakpriamo na časN2..................
30.žiaci25m znakpriamo na časN2..................
31.ženy100m znakfinále12 roč. a st...................
32.muži100m znakfinále13 roč. a st...................
33.mix4 x 25m voľný spôsobpriamo na časN2..................
34.ženy100m motýlikfinále12 roč. a st...................
35.muži100m motýlikfinále13 roč. a st...................
36.ženy200m voľný spôsobpriamo na čas9 roč. a st...................
37.muži200m voľný spôsobpriamo na čas10 roč. a st...................
Štatistika prihlášok podľa klubov
 
3 - 20. september 2020 - 20.9.2020 - 9:00
38.muži200m polohové pretekypriamo na čas9:0013 roč. a st...................
39.ženy200m polohové pretekypriamo na čas12 roč. a st...................
40.žiaci100m voľný spôsobpriamo na čas10 - 12 roč...................
41.žiačky100m voľný spôsobpriamo na čas9 - 11 roč...................
42.muži50m voľný spôsobpriamo na čas13 roč. a st...................
43.ženy50m voľný spôsobpriamo na čas12 roč. a st...................
44.žiaci100m prsiapriamo na čas10 - 12 roč...................
45.žiačky100m prsiapriamo na čas9 - 11 roč...................
46.muži50m prsiapriamo na čas13 roč. a st...................
47.ženy50m prsiapriamo na čas12 roč. a st...................
48.žiaci100m znakpriamo na čas10 - 12 roč...................
49.žiačky100m znakpriamo na čas9 - 11 roč...................
50.muži50m znakpriamo na čas13 roč. a st...................
51.ženy50m znakpriamo na čas12 roč. a st...................
52.žiaci100m motýlikpriamo na čas10 - 12 roč...................
53.žiačky100m motýlikpriamo na čas9 - 11 roč...................
54.muži50m motýlikpriamo na čas13 roč. a st...................
55.ženy50m motýlikpriamo na čas12 roč. a st...................
56.mix4 x 50m voľný spôsobpriamo na časOpenPrihlášky.........