Posledná aktualizácia 29/02/2020 20:23
mužiženy
voľný spôsobvoľný spôsob
50mpriamo na čas11 +.................. 50mpriamo na čas10 +..................
100mpriamo na čas11 +.................. 100mpriamo na čas10 +..................
 
znakznak
200mpriamo na čas11 +.................. 200mpriamo na čas10 +..................
 
prsiaprsia
50mpriamo na čas15 +.................. 50mpriamo na čas14 +..................
100mpriamo na čas11 +.................. 100mpriamo na čas10 +..................
 
motýlikmotýlik
200mpriamo na čas11 +.................. 200mpriamo na čas10 +..................
 
polohové pretekypolohové preteky
400mpriamo na čas11 +.................. 400mpriamo na čas10 +..................
1 - 9. máj 2020 - 09/05/2020 - 9:00
1.muži50m voľný spôsobpriamo na čas11 roč. a st...................
2.ženy50m voľný spôsobpriamo na čas10 roč. a st...................
3.muži200m znakpriamo na čas11 roč. a st...................
4.ženy200m znakpriamo na čas10 roč. a st...................
5.muži50m prsiapriamo na čas15 roč. a st...................
6.ženy50m prsiapriamo na čas14 roč. a st...................
7.muži400m polohové pretekypriamo na čas11 roč. a st...................
8.ženy400m polohové pretekypriamo na čas10 roč. a st...................
 
2 - 9. máj 2020 - 09/05/2020 - 15:00
9.muži100m voľný spôsobpriamo na čas11 roč. a st...................
10.ženy100m voľný spôsobpriamo na čas10 roč. a st...................
11.muži100m prsiapriamo na čas11 roč. a st...................
12.ženy100m prsiapriamo na čas10 roč. a st...................
13.muži200m motýlikpriamo na čas11 roč. a st...................
14.ženy200m motýlikpriamo na čas10 roč. a st...................