mužiženy
voľný spôsobvoľný spôsob
50mpriamo na časOpen.................. 50mpriamo na časOpen..................
100mpriamo na časOpen.................. 100mpriamo na časOpen..................
200mpriamo na časOpen.................. 200mpriamo na časOpen..................
400mpriamo na časOpen.................. 400mpriamo na časOpen..................
 
znakznak
100mpriamo na časOpen.................. 100mpriamo na časOpen..................
200mpriamo na časOpen.................. 200mpriamo na časOpen..................
 
prsiaprsia
100mpriamo na časOpen.................. 100mpriamo na časOpen..................
200mpriamo na časOpen.................. 200mpriamo na časOpen..................
 
motýlikmotýlik
100mpriamo na časOpen.................. 100mpriamo na časOpen..................
200mpriamo na časOpen.................. 200mpriamo na časOpen..................
 
polohové pretekypolohové preteky
200mpriamo na časOpen.................. 200mpriamo na časOpen..................
1 - 22. február 2020 - 22.2.2020 - 9:00
1.muži100m voľný spôsobpriamo na časOpen..................
2.ženy200m voľný spôsobpriamo na časOpen..................
3.muži200m prsiapriamo na časOpen..................
4.ženy100m prsiapriamo na časOpen..................
5.muži200m znakpriamo na časOpen..................
6.ženy100m znakpriamo na časOpen..................
7.muži100m motýlikpriamo na časOpen..................
 
2 - 22. február 2020 - 22.2.2020 - 16:00
8.ženy200m motýlikpriamo na časOpen..................
9.muži200m motýlikpriamo na časOpen..................
10.ženy50m voľný spôsobpriamo na časOpen..................
11.muži50m voľný spôsobpriamo na časOpen..................
12.ženy200m polohové pretekypriamo na časOpen..................
13.muži200m polohové pretekypriamo na časOpen..................
14.ženy400m voľný spôsobpriamo na časOpen..................
15.muži400m voľný spôsobpriamo na časOpen..................
3 - 23. február 2020 - 23.2.2020 - 9:00
16.ženy100m voľný spôsobpriamo na časOpen..................
17.muži200m voľný spôsobpriamo na časOpen..................
18.ženy200m prsiapriamo na časOpen..................
19.muži100m prsiapriamo na časOpen..................
20.ženy200m znakpriamo na časOpen..................
21.muži100m znakpriamo na časOpen..................
22.ženy100m motýlikpriamo na časOpen..................