Posledná aktualizácia 10.9.2019 18:26
mužiženy
voľný spôsobvoľný spôsob
50mpriamo na časOpen.................. 50mpriamo na časOpen..................
100mpriamo na časOpen.................. 100mpriamo na časOpen..................
200mpriamo na časOpen.................. 200mpriamo na časOpen..................
400mpriamo na časOpen.................. 400mpriamo na časOpen..................
800mpriamo na časOpen.................. 800mpriamo na časOpen..................
1500mpriamo na časOpen.................. 1500mpriamo na časOpen..................
 
znakznak
50mpriamo na časOpen.................. 50mpriamo na časOpen..................
100mpriamo na časOpen.................. 100mpriamo na časOpen..................
200mpriamo na časOpen.................. 200mpriamo na časOpen..................
 
prsiaprsia
50mpriamo na časOpen.................. 50mpriamo na časOpen..................
100mpriamo na časOpen.................. 100mpriamo na časOpen..................
200mpriamo na časOpen.................. 200mpriamo na časOpen..................
 
motýlikmotýlik
50mpriamo na časOpen.................. 50mpriamo na časOpen..................
100mpriamo na časOpen.................. 100mpriamo na časOpen..................
200mpriamo na časOpen.................. 200mpriamo na časOpen..................
 
polohové pretekypolohové preteky
200mpriamo na časOpen.................. 200mpriamo na časOpen..................
400mpriamo na časOpen.................. 400mpriamo na časOpen..................
1 - 20. december 2019 - 20.12.2019 - 9:30
1.ženy200m voľný spôsobpriamo na časOpen..................
2.muži200m voľný spôsobpriamo na časOpen..................
3.ženy100m prsiapriamo na časOpen..................
4.muži100m prsiapriamo na časOpen..................
5.ženy200m motýlikpriamo na časOpen..................
6.muži200m motýlikpriamo na časOpen..................
7.ženy100m znakpriamo na časOpen..................
8.muži100m znakpriamo na časOpen..................
9.ženy800m voľný spôsobpriamo na časOpen..................
10.muži800m voľný spôsobpriamo na časOpen..................
 
2 - 20. december 2019 - 20.12.2019 - 15:30
11.muži50m voľný spôsobpriamo na časOpen..................
12.ženy50m voľný spôsobpriamo na časOpen..................
13.muži50m prsiapriamo na časOpen..................
14.ženy50m prsiapriamo na časOpen..................
15.muži400m polohové pretekypriamo na časOpen..................
16.ženy400m polohové pretekypriamo na časOpen..................
17.muži100m motýlikpriamo na časOpen..................
18.ženy100m motýlikpriamo na časOpen..................
19.muži200m znakpriamo na časOpen..................
20.ženy200m znakpriamo na časOpen..................
21.muži400m voľný spôsobpriamo na časOpen..................
22.ženy400m voľný spôsobpriamo na časOpen..................
3 - 21. december 2019 - 21.12.2019 - 9:00
23.ženy50m motýlikpriamo na časOpen..................
24.muži50m motýlikpriamo na časOpen..................
25.ženy50m znakpriamo na časOpen..................
26.muži50m znakpriamo na časOpen..................
27.ženy100m voľný spôsobpriamo na časOpen..................
28.muži100m voľný spôsobpriamo na časOpen..................
29.ženy200m polohové pretekypriamo na časOpen..................
30.muži200m polohové pretekypriamo na časOpen..................
31.ženy200m prsiapriamo na časOpen..................
32.muži200m prsiapriamo na časOpen..................
33.ženy1500m voľný spôsobpriamo na časOpen..................
34.muži1500m voľný spôsobpriamo na časOpen..................