Posledná aktualizácia 03.09.2019 5:40
Slovenská plavecká federácia
mužiženy
voľný spôsobvoľný spôsob
50mfinále15 - 18.................. 50mfinále14 - 17..................
50mrozplavby15 - 18.................. 50mrozplavby14 - 17..................
100mfinále15 - 18.................. 100mfinále14 - 17..................
100mrozplavby15 - 18.................. 100mrozplavby14 - 17..................
200mfinále15 - 18.................. 200mfinále14 - 17..................
200mrozplavby15 - 18.................. 200mrozplavby14 - 17..................
400mpriamo na čas15 - 18.................. 400mpriamo na čas14 - 17..................
800mpriamo na čas15 - 18.................. 800mpriamo na čas14 - 17..................
1500mpriamo na čas15 - 18.................. 1500mpriamo na čas14 - 17..................
 
znakznak
50mfinále15 - 18.................. 50mfinále14 - 17..................
50mrozplavby15 - 18.................. 50mrozplavby14 - 17..................
100mfinále15 - 18.................. 100mfinále14 - 17..................
100mrozplavby15 - 18.................. 100mrozplavby14 - 17..................
200mfinále15 - 18.................. 200mfinále14 - 17..................
200mrozplavby15 - 18.................. 200mrozplavby14 - 17..................
 
prsiaprsia
50mfinále15 - 18.................. 50mfinále14 - 17..................
50mrozplavby15 - 18.................. 50mrozplavby14 - 17..................
100mfinále15 - 18.................. 100mfinále14 - 17..................
100mrozplavby15 - 18.................. 100mrozplavby14 - 17..................
200mfinále15 - 18.................. 200mfinále14 - 17..................
200mrozplavby15 - 18.................. 200mrozplavby14 - 17..................
 
motýlikmotýlik
50mfinále15 - 18.................. 50mfinále14 - 17..................
50mrozplavby15 - 18.................. 50mrozplavby14 - 17..................
100mfinále15 - 18.................. 100mfinále14 - 17..................
100mrozplavby15 - 18.................. 100mrozplavby14 - 17..................
200mfinále15 - 18.................. 200mfinále14 - 17..................
200mrozplavby15 - 18.................. 200mrozplavby14 - 17..................
 
polohové pretekypolohové preteky
100mfinále15 - 18.................. 100mfinále14 - 17..................
100mrozplavby15 - 18.................. 100mrozplavby14 - 17..................
200mfinále15 - 18.................. 200mfinále14 - 17..................
200mrozplavby15 - 18.................. 200mrozplavby14 - 17..................
400mpriamo na čas15 - 18.................. 400mpriamo na čas14 - 17..................
 
voľný spôsob štafetavoľný spôsob štafeta
4 x 50mpriamo na čas15 - 18.................. 4 x 50mpriamo na čas14 - 17..................
4 x 100mpriamo na čas15 - 18.................. 4 x 100mpriamo na čas14 - 17..................
 
polohové preteky štafetapolohové preteky štafeta
4 x 50mpriamo na čas15 - 18.................. 4 x 50mpriamo na čas14 - 17..................
 
Ostatné disciplíny
15.mix4 x 50m polohové pretekypriamo na čas14 - 18 roč...................
30.mix4 x 50m voľný spôsobpriamo na čas14 - 18 roč...................
1 - 22. november 2019 - 22.11.2019 - 9:00
1.žiaci400m polohové pretekypriamo na čas15 - 18 roč...................
2.ženy400m polohové pretekypriamo na čas14 - 17 roč...................
3.žiaci50m voľný spôsobrozplavby15 - 18 roč...................
4.ženy50m voľný spôsobrozplavby14 - 17 roč...................
Vyhlasovanie víťazov, disciplíny 1,2
5.žiaci100m prsiarozplavby15 - 18 roč...................
6.ženy100m prsiarozplavby14 - 17 roč...................
7.žiaci200m znakrozplavby15 - 18 roč...................
8.ženy200m znakrozplavby14 - 17 roč...................
9.žiaci50m motýlikrozplavby15 - 18 roč...................
10.ženy50m motýlikrozplavby14 - 17 roč...................
11.žiaci1500m voľný spôsobpriamo na čas15 - 18 roč...................
Vyhlasovanie víťazov, disciplína 11
12.žiaci4 x 50m polohové pretekypriamo na čas15 - 18 roč...................
13.ženy4 x 50m polohové pretekypriamo na čas14 - 17 roč...................
Vyhlasovanie víťazov, disciplíny 12,13
 
2 - 22. november 2019 - 22.11.2019 - 17:00
3.žiaci50m voľný spôsobfinále15 - 18 roč...................
4.ženy50m voľný spôsobfinále14 - 17 roč...................
5.žiaci100m prsiafinále15 - 18 roč...................
6.ženy100m prsiafinále14 - 17 roč...................
Vyhlasovanie víťazov, disciplíny 3-6
7.žiaci200m znakfinále15 - 18 roč...................
8.ženy200m znakfinále14 - 17 roč...................
9.žiaci50m motýlikfinále15 - 18 roč...................
10.ženy50m motýlikfinále14 - 17 roč...................
Vyhlasovanie víťazov, disciplíny 7-10
14.ženy1500m voľný spôsobpriamo na čas14 - 17 roč...................
Vyhlasovanie víťazov, disciplína 14
15.mix4 x 50m polohové pretekypriamo na čas14 - 18 roč...................
Vyhlasovanie víťazov, disciplína 15
3 - 23. november 2019 - 23.11.2019 - 9:00
16.ženy100m voľný spôsobrozplavby14 - 17 roč...................
17.žiaci100m voľný spôsobrozplavby15 - 18 roč...................
18.ženy200m prsiarozplavby14 - 17 roč...................
19.žiaci200m prsiarozplavby15 - 18 roč...................
20.ženy200m motýlikrozplavby14 - 17 roč...................
21.žiaci200m motýlikrozplavby15 - 18 roč...................
22.ženy50m znakrozplavby14 - 17 roč...................
23.žiaci50m znakrozplavby15 - 18 roč...................
24.ženy200m polohové pretekyrozplavby14 - 17 roč...................
25.žiaci200m polohové pretekyrozplavby15 - 18 roč...................
26.ženy400m voľný spôsobpriamo na čas14 - 17 roč...................
27.žiaci400m voľný spôsobpriamo na čas15 - 18 roč...................
Vyhlasovanie víťazov, disciplíny 26,27
28.ženy4 x 50m voľný spôsobpriamo na čas14 - 17 roč...................
29.žiaci4 x 50m voľný spôsobpriamo na čas15 - 18 roč...................
Vyhlasovanie víťazov, disciplíny 28,29
 
4 - 23. november 2019 - 23.11.2019 - 17:00
16.ženy100m voľný spôsobfinále14 - 17 roč...................
17.žiaci100m voľný spôsobfinále15 - 18 roč...................
18.ženy200m prsiafinále14 - 17 roč...................
19.žiaci200m prsiafinále15 - 18 roč...................
Vyhlasovanie víťazov, disciplíny 16-19
20.ženy200m motýlikfinále14 - 17 roč...................
21.žiaci200m motýlikfinále15 - 18 roč...................
22.ženy50m znakfinále14 - 17 roč...................
23.žiaci50m znakfinále15 - 18 roč...................
Vyhlasovanie víťazov, disciplíny 20-23
24.ženy200m polohové pretekyfinále14 - 17 roč...................
25.žiaci200m polohové pretekyfinále15 - 18 roč...................
Prestávka
30.mix4 x 50m voľný spôsobpriamo na čas14 - 18 roč...................
Vyhlasovanie víťazov, disciplíny 24,25,30
5 - 24. november 2019 - 24.11.2019 - 9:00
31.žiaci50m prsiarozplavby15 - 18 roč...................
32.ženy50m prsiarozplavby14 - 17 roč...................
33.žiaci200m voľný spôsobrozplavby15 - 18 roč...................
34.ženy200m voľný spôsobrozplavby14 - 17 roč...................
35.žiaci100m znakrozplavby15 - 18 roč...................
36.ženy100m znakrozplavby14 - 17 roč...................
37.žiaci100m motýlikrozplavby15 - 18 roč...................
38.ženy100m motýlikrozplavby14 - 17 roč...................
39.žiaci100m polohové pretekyrozplavby15 - 18 roč...................
40.ženy100m polohové pretekyrozplavby14 - 17 roč...................
41.žiaci800m voľný spôsobpriamo na čas15 - 18 roč...................
42.ženy800m voľný spôsobpriamo na čas14 - 17 roč...................
Vyhlasovanie víťazov, disciplíny 41,42
 
6 - 24. november 2019 - 24.11.2019 - 15:00
31.žiaci50m prsiafinále15 - 18 roč...................
32.ženy50m prsiafinále14 - 17 roč...................
33.žiaci200m voľný spôsobfinále15 - 18 roč...................
34.ženy200m voľný spôsobfinále14 - 17 roč...................
Vyhlasovanie víťazov, disciplíny 31-34
35.žiaci100m znakfinále15 - 18 roč...................
36.ženy100m znakfinále14 - 17 roč...................
37.žiaci100m motýlikfinále15 - 18 roč...................
38.ženy100m motýlikfinále14 - 17 roč...................
39.žiaci100m polohové pretekyfinále15 - 18 roč...................
40.ženy100m polohové pretekyfinále14 - 17 roč...................
Vyhlasovanie víťazov, disciplíny 35-40
43.žiaci4 x 100m voľný spôsobpriamo na čas15 - 18 roč...................
44.ženy4 x 100m voľný spôsobpriamo na čas14 - 17 roč...................
Vyhlasovanie víťazov, disciplíny 43,44