Posledná aktualizácia 15.01.2019 7:45
mužiženy
voľný spôsobvoľný spôsob
50mpriamo na čas11 +.................. 50mpriamo na čas10 +..................
100mpriamo na čas11 +.................. 100mpriamo na čas10 +..................
200mpriamo na čas11 +.................. 200mpriamo na čas10 +..................
400mpriamo na čas11 +.................. 400mpriamo na čas10 +..................
 
znakznak
50mpriamo na čas11 +.................. 50mpriamo na čas10 +..................
100mpriamo na čas11 +.................. 100mpriamo na čas10 +..................
200mpriamo na čas11 +.................. 200mpriamo na čas10 +..................
 
prsiaprsia
50mpriamo na čas11 +.................. 50mpriamo na čas10 +..................
100mpriamo na čas11 +.................. 100mpriamo na čas10 +..................
200mfináleOpen.................. 200mfináleOpen..................
200mrozplavby11 +.................. 200mrozplavby10 +..................
 
motýlikmotýlik
50mpriamo na čas11 +.................. 50mpriamo na čas10 +..................
100mpriamo na čas11 +.................. 100mpriamo na čas10 +..................
200mpriamo na čas11 +.................. 200mpriamo na čas10 +..................
 
polohové pretekypolohové preteky
200mpriamo na čas11 +.................. 200mpriamo na čas10 +..................
400mpriamo na čas11 +.................. 400mpriamo na čas10 +..................
 
Ostatné disciplíny
9.mix4 x 50m voľný spôsobpriamo na časOpen..................
26.mix4 x 50m polohové pretekypriamo na časOpen..................
1 - 5. apríl 2019 - 05.04.2019 - 14:30
1.muži50m motýlikpriamo na čas11 roč. a st...................
2.ženy50m motýlikpriamo na čas10 roč. a st...................
3.muži100m prsiapriamo na čas11 roč. a st...................
4.ženy100m prsiapriamo na čas10 roč. a st...................
5.muži200m znakpriamo na čas11 roč. a st...................
6.ženy200m znakpriamo na čas10 roč. a st...................
Vyhlasovanie blok 1 - disciplíny 1 - 4
7.muži200m voľný spôsobpriamo na čas11 roč. a st...................
8.ženy100m voľný spôsobpriamo na čas10 roč. a st...................
9.mix4 x 50m voľný spôsobpriamo na časOpen..................
Vyhlasovanie blok 2 - disciplíny 5 - 9
2 - 6. apríl 2019 - 06.04.2019 - 9:00
10.ženy50m voľný spôsobpriamo na čas10 roč. a st...................
11.muži50m voľný spôsobpriamo na čas11 roč. a st...................
12.ženy200m prsiarozplavbyOPEN..................
13.muži200m prsiarozplavbyOPEN..................
14.ženy100m motýlikpriamo na čas10 roč. a st...................
15.muži100m motýlikpriamo na čas11 roč. a st...................
Vyhlasovanie blok 3 - disciplíny 10, 11, 14, 15
16.ženy400m polohové pretekypriamo na čas10 roč. a st...................
17.muži400m polohové pretekypriamo na čas11 roč. a st...................
Vyhlasovanie blok 4 - disciplíny 16, 17
 
3 - 6. apríl 2019 - 06.04.2019 - 15:00
Úvodný ceremoniál Memoriála Filipa Litza
13.muži200m prsiafináleOpen..................
12.ženy200m prsiafináleOpen..................
18.muži100m znakpriamo na čas11 roč. a st...................
19.ženy100m znakpriamo na čas10 roč. a st...................
Vyhlasovanie blok 5 - disciplíny 12, 13 - Memoriál Filipa Lutza
20.muži200m motýlikpriamo na čas11 roč. a st...................
21.ženy200m motýlikpriamo na čas10 roč. a st...................
22.muži100m voľný spôsobpriamo na čas11 roč. a st...................
23.ženy200m voľný spôsobpriamo na čas10 roč. a st...................
24.muži50m prsiapriamo na čas11 roč. a st...................
25.ženy50m prsiapriamo na čas10 roč. a st...................
Vyhlasovanie blok 6 - disciplíny 18 - 21
26.mix4 x 50m polohové pretekypriamo na časOpen..................
Vyhlasovanie blok 7 - disciplíny 22 - 26
4 - 7. apríl 2019 - 07.04.2019 - 9:00
27.ženy200m polohové pretekypriamo na čas10 roč. a st...................
28.muži200m polohové pretekypriamo na čas11 roč. a st...................
29.ženy50m znakpriamo na čas10 roč. a st...................
30.muži50m znakpriamo na čas11 roč. a st...................
Vyhlasovanie blok 8 - disciplíny 27 - 30
31.ženy400m voľný spôsobpriamo na čas10 roč. a st...................
32.muži400m voľný spôsobpriamo na čas11 roč. a st...................
Vyhlasovanie blok 9 - disciplíny 31, 32